J.V. Stalin

Order från högste befälhavaren till trupperna i Röda armén och Krigsmarinen

3 september 1945


Original: "ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ"; även på tyska på www.stalinwerke.de/band15/b15-017.html
Översättning: Michael Wirth


I Tokyo har den 2 september företrädare för Japan undertecknat handlingarna om de japanska stridskrafternas villkorslösa kapitulation.

Kriget, som sovjetfolket fört tillsammans med våra allierade mot den siste aggressorn - den japanska imperialismen - har lyckosamt avslutats, Japan har slagits till marken och kapitulerat.

Kamrater rödarmister, matroser i den Röda flottan, sergeanter, överfurirer, officerare i armén och flottan, generaler, amiraler och marskalker, jag lyckönskar er till det segerrika slutförandet av kriget mot Japan.

För att hedra segern över Japan saluterar idag, den 3 september, dagen då segern över Japan firas, vårt hemlands huvudstad Moskva klockan 21 i fosterlandets namn de ärofulla trupperna i Röda armén, skeppen och formationerna i Krigsmarinen, vilka uppnått denna seger, med tjugofyra artillerisalvor från trehundratjugofyra kanoner.

Evig ära åt hjältarna, som fallit i striderna om äran och fosterlandets seger!

Leve och fortsatt framgång åt vår Röda armé och vår Krigsflotta!

Högste befälhavaren
Marskalken av Sovjetunionen
J. Stalin

3 september 1945, nr. 373