Marxists Internet Archive

 

Max Horkheimer

1895-1973

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1932: Förord till första årgången av Zeitschrift für Sozialforschung

1937: Det senaste angreppet på metafysiken

1939: Judarna och Europa

1941: Förnuftets slut