MIA: Svenska Arkivet: Kautsky

Marxists' Internet Archive

 

Karl Kautsky

1854-1938

kautsky

Ledande teoretiker i det tyska socialdemokratiska partiet (2:a Internationalen) inom vilken han till en början företrädde vänsteroppositionen, den s.k. "ortodoxa" marxismen.


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1887: Juristsocialism

1902: Den sociala revolutionen

1904: Socialismens grundläror

1906: Etik och materialistisk historieuppfattning

1909: Vägen till makt

1918: Demokrati eller diktatur

1919: Terrorism och kommunism