V I Lenin

Det efterblivna Europa och det avancerade Asien

maj 1913


Publicerat: Ffg i Pravda nr 113, 18 maj 1913
Källa: V I Lenin, Skrifter, fjärde ryska uppl., b. 19, sid. 77-78
HTML: Martin FahlgrenSammanställningen av dessa ord förefaller paradoxal. Vem skulle inte veta, att Europa är avancerat och Asien efterblivet? Men de ord vi satt som rubrik för denna artikel innehåller en bitter sanning.

I det civiliserade och avancerade Europa, med dess förträffligt utvecklade teknik, dess rika, allsidiga kultur och dess författningar, har inträtt en historisk tidpunkt, då den dominerande bourgeoisin av fruktan för proletariatets tillväxt och ökande styrka understöder allt efterblivet, bortdöende och medeltidsaktigt. Den senila bourgeoisin förenar sig med alla föråldrade och åldrande krafter för att bevara det vacklande löneslaveriet.

Det avancerade Europa behärskas av en bourgeoisi, som stöder allt efterblivet. Europa är i våra dagar avancerat, inte tack vare utan trots bourgeoisin, ty proletariatet ensamt utfyller leden i den miljonhär som kämpar för en bättre framtid, endast proletariatet bevarar och propagerar en skoningslös fiendskap mot efterblivenhet, barbari, privilegier, slaveri och den ena människans förnedrande av den andra.

I det ”avancerade” Europa är endast proletariatet en avancerad klass. Den levande bourgeoisin däremot är beredd att tillgripa varje slags barbari, brutalitet och förbrytelse för att värna det kapitalistiska slaveriet, som håller på att gå under.

Och ett mer slående exempel på hela den europeiska bourgeoisins förruttnelse kan väl knappast anföras än det faktum, att den stöder reaktionen i Asien till förmån för finansmännens och de kapitalistiska skojarnas vinningslystna syften.

Överallt i Asien växer, vidgas och stärkes en mäktig demokratisk rörelse. Bourgeoisin där går ännu tillsammans med folket mot reaktionen. Hundratals miljoner människor håller på att vakna till liv, till ljus, till frihet. Vilken entusiasm denna världsrörelse väcker i hjärtat hos alla klassmedvetna arbetare, som vet att vägen till kollektivism går via demokratin! Vilken sympati för det unga Asien alla ärliga demokrater hyser!

Och det ”avancerade” Europa? Det plundrar Kina och hjälper demokratins fiender, hjälper frihetens fiender i Kina!

Här ett enkelt men lärorikt litet räkneexempel. Det nya kinesiska lånet har ingåtts mot den kinesiska demokratin: ”Europa” är för Yuan Shi-kai, som förbereder en militärdiktatur. Varför för det för honom? För en liten fördelaktig affärs skull. Lånet uppgår till cirka 250 miljoner rubel till en kurs av 84 procent. Det betyder att ”Europas” borgare betalar 210 miljoner till kineserna men tar 225 miljoner från allmänheten. Där har ni med ett slag, på några få veckor, en ren vinst på 15 miljoner rubel! En verkligt ”ren” vinst, inte sant?

Men om det kinesiska folket inte erkänner lånet? Kina är ju dock en republik, och majoriteten i parlamentet är mot lånet.

Åh, då kommer det ”avancerade” Europa att höja ett skri om ”civilisation”, ”ordning”, ”kultur” och ”fosterland”! Då kommer det att sätta igång kanonerna och slå ned det ”efterblivna” Asiens republik i förbund med äventyraren, förrädaren och reaktionens vän Yuan Shi-kai!

Hela det tongivande Europa, hela den europeiska bourgeoisin är allierade med reaktionens och medeltidsandans alla krafter i Kina.

Men å andra sidan har hela det unga Asien, d. v. s. de hundratals miljonerna arbetande människor i Asien, en pålitlig bundsförvant i proletariatet i alla civiliserade länder. Ingen makt i världen kan hindra dess seger, vilken kommer att befria både Europas och Asiens folk.