V.I. Lenin

Meddelande till Kamenev

1917


Skrivet: Mellan 5 (18) och 7 (20) juli 1917
Publicerat: Ffg 1924 i utgivarens förord till Staten och revolutionen.
Källa: Lenin Collected Works bd 36, sid 454.
Översättning: Jonas Holmgren


Kamrat Kamenev,

Entre nous: om de dödar mig, ber jag Dig publicera mitt skrivhäfte "Marxism och staten" (kvarlämnat i Stockholm)[1]. Den är inbunden i ett blått omslag. Den innehåller en samling av samtliga citat från Marx & Engels, likaså från Kautsky mot Pannekoek. Det är en serie anmärkningar och noteringar, samt formuleringar. Med en veckas arbete tror jag det skulle kunna offentliggöras. Jag anser det angeläget då inte bara Plechanov utan även Kautsky misskänt saken. Förutsättning: allt detta är fullständigt entre nous!


Noter:

[1] Lenins arbete Marxism och staten skrevs i Zürich i januari och februari 1917 och innehåller samtliga principiella uttalanden av Marx och Engels rörande staten och proletariatets diktatur; utdrag från böcker och artiklar av Kautsky, Pannekoek och Bernstein, samt anmärkningar, tillägg, generaliseringar och slutsatser av Lenin.

När Lenin begav sig av från Schweiz till Ryssland i april 1917, lämnade han kvar det tillsammans med annat material för att det skulle vara i säkert förvar utomlands.

Efter julihändelserna 1917 då Lenin gömde sig i högkvarteret vid Razliv, bad han att få anteckningarna tillsända honom. Han använde dem till att förbereda hans bok Staten och revolutionen.