V.I. Lenin

Råd från en åskådare

1917


Skrivet: Den 8 (21) oktober 1917
Publicerat: Ffg i Pravda nr 250, den 7 november 1920
Källa: V I Lenin, Samlade skrifter, 5:e ry uppl., b 34, s 382-384
Digitalisering: Jonas Holmgren


Jag skriver dessa rader den 8 oktober och har föga hopp om att de redan den 9 oktober skall vara kamraterna i Petrograd tillhanda. Det är möjligt, att de kommer för sent, eftersom de norra sovjeternas kongress har inkallats till den 10 oktober. Men jag skall i alla fall försöka framträda med mina Råd från en åskådare för den händelse, att den troliga aktionen av Petrograds och hela "kretsens" arbetare och soldater kommer att äga rum inom kort men ännu inte ägt rum.

Att hela makten måste övergå till sovjeterna är klart. Lika obestridligt bör det vara för varje bolsjevik, att en revolutionär, proletär (eller bolsjevikisk - detta är nu samma sak) makt är tillförsäkrad den största sympati och oreserverat stöd från alla arbetande och utsugna i hela världen överhuvudtaget, i synnerhet i de krigförande länderna och framför allt bland de ryska bönderna. Vid dessa alltför välkända och för länge sedan bevisade sanningar finns ingen anledning att uppehålla sig.

Det är nödvändigt att uppehålla sig vid vad som knappast är helt klart för alla kamrater, nämligen att maktens övergång till sovjeterna nu i praktiken betyder väpnat uppror. Detta kan förefalla uppenbart, men inte alla har tänkt sig in i och tänker sig in i detta. Att nu avstå från ett väpnat uppror skulle betyda att avstå från bolsjevismens huvudparoll (all makt åt sovjeterna) och från hela den revolutionära, proletära internationalismen överhuvudtaget.

Men väpnat uppror är ett särskilt slag av politisk kamp, underordnat särskilda lagar, vilka det är nödvändigt att noggrant tänka sig in i. Karl Marx uttryckte anmärkningsvärt klart denna sanning, då han skrev att det väpnade "upproret liksom kriget är en konst".

Huvudreglerna för denna konst är enligt Marx följande:

1) Aldrig leka med upproret men, sedan det börjats, vara fast medveten om att det måste fortsättas till slut.

2) Det är nödvändigt att samla en stor kraftövervikt på den avgörande platsen och i det avgörande ögonblicket, ty annars kommer fienden, som är bättre förberedd och organiserad, att förinta de upproriska.

3) När väl upproret påbörjats, måste man handla med största beslutsamhet och absolut, ovillkorligen övergå till offensiv. "Defensiv är döden för varje väpnad resning."

4) Det är nödvändigt att sträva efter att överraska motståndaren, gripa tillfället då hans trupper är spridda.

5) Det är nödvändigt att varje dag nå åtminstone små framgångar (man kan säga varje timma, om det rör sig om en stad) för att till varje pris upprätthålla "den moraliska övervikten".

Marx summerade alla revolutioners lärdomar om det väpnade upproret med orden av "den störste mästaren i revolutionär taktik i historien, Danton: djärvhet, djärvhet och återigen djärvhet".

Tillämpat på Ryssland och på oktober 1917 betyder detta: en samtidig offensiv, så plötslig och snabb som möjligt mot Petrograd, ovillkorligen såväl utifrån som inifrån, såväl från arbetarkvarteren som från Finland, såväl från Reval som från Kronstadt, en offensiv av hela flottan, en koncentration av en gigantisk kraftövervikt över vårt till 15.000-20.000 (och kanske ännu fler) man uppgående "borgargarde" (officersaspiranterna), våra "Vendéetrupper" (en del kosacker) o.s.v.

Vi måste kombinera våra tre huvudstyrkor: flottan, arbetarna och truppförbanden, så att a) telefon, b) telegraf, c) järnvägsstationerna samt d) broarna framför allt ovillkorligen besätts och hålls hur stora förlusterna än blir.

De beslutsammaste elementen (våra "stöttrupper" och arbetarungdom samt likaså de bästa matroserna) avdelas till smärre avdelningar för att besätta alla viktigare punkter och för att delta överallt, i alla viktiga operationer, t.ex.:

Omringa och avskära Petrograd, ta staden genom en kombinerad attack av flottan, arbetarna och trupperna - det är en uppgift, som kräver konst och tredubbel djärvhet.

Formera avdelningar av de bästa arbetarna med gevär och bomber för anfall mot och omringning av fiendens "centra" (officersskolor, telegraf och telefon o.s.v.) under parollen: alla må stupa, men fienden får inte släppas fram!

Låt oss hoppas att ledarna, för den händelse aktionen beslutas, framgångsrikt skall tillämpa Dantons och Marx' stora anvisningar.

Framgången för såväl den ryska revolutionen som världsrevolutionen beror på två eller tre dagars kamp.

Åskådare