V I Lenin

Till deltagarna i den sittande kommissionen om taktiken vid Kominterns tredje kongress

7 juli 1921


Originalets titel: To: The Participants in a Sitting of the Commission on Tactics of the Third Congress of the Comintern
Publicerat: Publicerat ffg delvis 24 januari 1924 (på tyska) i Vorwärts
Översättning: Göran Källqvist
Källa: V I Lenin, Collected Works, vol 45, s 203
HTML: Martin FahlgrenJag har blivit upplyst om att det jag sa i kommissionen igår mot – eller snarare mot vissa – ungerska kamrater har givit upphov till missnöje.[1] Jag har därför skyndat mig för att informera er skriftligen: när jag själv var politisk flykting (under mer än 15 år) intog jag (vilket jag inser nu) flera gånger ”alltför vänsteristiska” ståndpunkter. I augusti[2] 1917 var jag också politisk flykting, och lade i vårt partis centralkommitté fram ett alltför ‘vänsteristiskt’ förslag, som lyckligtvis uttryckligen avslogs. Det är helt naturligt att politiska flyktingar ofta antar ståndpunkter som är ”alltför vänsteristiska”. Det har aldrig, varken nu eller tidigare, slagit mig att tillskriva detta till så fina, lojala, hängivna och värdiga revolutionärer som de ungerska politiska flyktingarna, som vi alla, och hela Kommunistiska internationalen, respekterar så mycket.


Noter

[1] Syftar på Lenins tal om den tjeckiska frågan 6 juli 1921, inför kommissionen om taktik vid Kominterns tredje kongress.

[2] Detta måste vara ett feltryck/felskrivning, det bör vara september: det ”vänsteristiska” förslaget kan knappast vara skrivet i augusti. – Övers anm.