V I Lenin

Om Ukraina

(1914-22)1914: Om nationernas självbestämmanderätt - avsnitten 4[1] och 5 (maj 1914)
1917: Ukraina (juni 1917)
1917: Manifest till det ukrainska folket (december 1917)
1919: Om sovjetmakten i Ukraina - Resolutionsutkast från RKP(b):s CK (november 1919)
1919: Sammanfattande tal om debatten om sovjetmakten i Ukraina vid RKP(b):s 8 allryska konferens (december 1919)
1919: Brev till Ukrainas arbetare och bönder med anledning av segrarna över Denikin (december 1919)
1922: Till den allukrainska sovjetkongressen (december 1922)Not

[1] Där säger Lenin bl a: ”Huruvida t ex Ukraina kommer att upprätta en självständig stat är något som beror av tusen faktorer, vilka på förhand är okända. Och då vi inte vill försöka ’gissa’ i onödan håller vi fast vid det som är obestridligt: Ukrainas rätt att bilda en sådan stat. Vi respekterar denna rätt, vi stöder inte storryssarnas privilegier gentemot ukrainarna, vi fostrar massorna att erkänna denna rätt, att avböja statliga privilegier för vilken nation det vara må.”.