MIA: Svenska Arkivet: Marcuse

Marxists' Internet Archive

 

Herbert Marcuse

1898-1979

marcuse

Tyskfödd politisk filosof och yngste medlem i den s.k. Frankfurtskolan. Som hegelian-freudian-marxist framhävde han fr.a. de kulturella formerna av repression, teknikens roll i denna, samt masskonsumtionens befästande av kapitalismen.


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1934: Kampen mot liberalismen i den totalitära statsuppfattningen

1941: Några samhälleliga konsekvenser av den moderna teknologin

1958: Sovjetmarxismen

1964: Den endimensionella människan

1965: Kritik av den rena toleransen

1969: Människans befrielse

1978: Den estetiska dimensionen

 

Debatt:

Utopins död
Studentoppositionens mål, former och framtid
Moral och politik i överflödssamhället
Vietnam - Tredje världen och oppositionen i metropolerna

 

Recensioner:

Protosocialism och senkapitalism