Friedrich Engels/Karl Schapper

Kommunisternas Förbunds Stadgar
(Utdrag)

London den 8 dec. 1847


I uppdrag av den andra kongressen hösten 1847.

Sekreterare Ordförande.
Engels. Karl Schapper.

Proletärer i alla land förenen eder!

 

Avdelning 1: Förbundet

1. Förbundets mål är bourgeoisins störtande, proletariatets herravälde, upphävandet av det gamla på klassmotsatser beroende borgerliga samhället och grundandet av ett nytt samhälle utan klasser och utan privategendom.

2. Betingelserna för medlemmarna är:

a) målet motsvarande levnadssätt och verksamhet,

b) revolutionär energi och propagandaiver,

c) bekännelse till kommunismen,

d) avhållsamhet från deltagandet i varje anti-kommunistisk, politisk eller nationell sammanslutning och anmälan av deltagandet i vilken som helst sammanslutning till de valda förtroendemännen,

e) underkastelse under förbundets beslut.

f) förtegenhet angående alla förbundets angelägenheter,

g) enhälligt upptagande i en kommun.

Den som ej uppfyller dessa bestämmelser blir utesluten.

3. Alla medlemmar är lika och bröder och som sådana skyldiga att under alla förhållanden hjälpa varandra.

4. Medlemmarna har förbundsnamn.

5. Förbundet är organiserat i kommuner, distrikt, distriktsledningar, centralledning och kongress.

[......]