Karl Marx

Klasstriderna i Frankrike
1848-1850

1850Innehåll:

Förord av Bo Gustafsson

Inledning av Friedrich Engels
Klasstriderna i Frankrike 1848-1850

 

Senast uppdaterad: 2007.02.11