Karl Marx

Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin
(Urval)

1857-58


För en fullständig version av Marx' manuskript; se den engelska översättningen.


Innehåll:

Inledande anmärkningar

Inledningen
Ur: Kapitlet om pengarna
Ur: Kapitlet om kapitalet

Om förkapitalistiska produktionssätt

 

Senast uppdaterad: 2006.06.25