Franz Mehring

Karl Marx - hans livs historia

1918


Källa: Gesammelte Schriften, bd III, s. 3-552; "Karl Marx. Geschichte seines Lebens".
Översättning: Ture Nerman
Textgranskning: Ruth Bohman
Digitalisering: Martin Fahlgren
HTML: Jonas Holmgren


Innehåll: