MIA: Svenska Arkivet: Pannekoek

Marxists' Internet Archive

 

pannekoek

Anton Pannekoek

1873-1960

Holländsk astronom och marxistisk teoretiker; en av grundarna till den s.k. rådskommunismen.


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1909: Olika riktningar inom arbetarrörelsen

1920: Världsrevolution och kommunistisk taktik

1934: Teorin om kapitalismens sammanbrott

1936: Parti och Arbetarklass

1938: Lenin som filosof rekommenderas

1938: Allmänna anmärkningar i organisationsfrågan

1940: Varför tidigare revolutionära rörelser har misslyckats

1946: Fem teser om arbetarklassens kamp mot kapitalismen