Nicos Poulantzas

Den moderna kapitalismens klasstruktur

1974


Originalets titel: "Les classes sociales dans le capitalisme aujourd'hui".
Översättning: Inga Brandell
Digitalisering: Jonas Holmgren


Innehåll:


VII. Den traditionella småbourgeoisins
klassbestämning

Innan vi går in på frågan om den småborgerliga ideologin, är det nödvändigt att dröja vid den traditionella småbourgeoisins klassbestämning. Jag håller mig här kort eftersom dess strukturella klassbestämning, som Marx, Engels och t.o.m. Lenin framförallt hade i sikte, ställer färre problem än den nya småbourgeoisins.

Om vi begränsar oss till den traditionella småbourgeoisins plats i produktionsförhållandena, kan vi säga att den omfattar småproduktion och småegendom.

a) Småproduktion. Det rör sig huvudsakligen om olika former av hantverk, eller små familjeföretag där samme agerande är på en gång ägare/förfogare över produktionsmedlen och direkt arbetare. Det finns inte i strikt bemärkelse utsugning, eftersom dessa former inte utnyttjar, eller isåfall bara sporadiskt utnyttjar, lönarbetare. Det är huvudsakligen den faktiske ägaren, eller hans familj, som står för arbetet som inte ersätts i löneform. Småproduktionen får ut profit genom försäljning av sina varor och genom den totala omfördelningen av mervärde, men den pressar inte direkt ut något merarbete.

b) Småegendom. Det gäller huvudsakligen småhandel i cirkulationssfären, där ägaren till affären med hjälp av sin familj står för arbetet och bara ibland använder lönarbete.

Dessa två grupper inom den traditionella småbourgeoisin har en gemensam plats i produktionsförhållandena som består i att den direkte producenten själv är ägare till arbetsmedlen, d.v.s. i ägandet och frånvaron av direkt utsugning av lönarbete. Denna småbourgeoisi tillhör inte det kapitalistiska produktionssättet, utan den enkla varuproduktionen, som historiskt sett var övergångsformen mellan det feodala produktionssättet och KPS. Att denna småbourgeoisi finns för närvarande i de utvecklade kapitalistiska formationerna, beror på att denna produktionsform finns kvar i kapitalismens utvidgade reproduktion och på de former reproduktionen har tagit. Redan Marx och Engels underströk att denna småbourgeoisi tenderar att gå under, genom att det kapitalistiska produktionssättets dominans och reproduktion etableras.

->

 


Last updated on: 9.28.2008