MIA: Svenska Arkivet: Psykologi

Marxists' Internet Archive

Psykologi

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


Sigmund Freud
(1856-1939)

1932: Om en världsåskådning

 


Siegfried Bernfeld
(1892-1953)

1926: Socialism och psykoanalys

 


Wilhelm Reich
(1897-1957)

1929: Dialektisk materialism och psykoanalys

1933: Fascismens masspsykologi

1934: Psykoanalysens tillämpning inom historieforskningen

1934: Vad är klassmedvetande?

1936: Hälsningsanförande till Freud

 


Otto Fenichel
(1897-1946)

1931: Recension av Wilhelm Reichs "Dialektisk materialism och psykoanalys"

1934: Psykoanalysen som embryot till en dialektisk materialistisk psykologi

 


Erich Fromm
(1900-1980)

1932: Om en analytisk socialpsykologis metod och uppgift

1932: Den psykoanalytiska karakterologin och dess betydelse för socialpsykologin