Ur Fjärde Internationalen nr 3 (1/1970)

RÖD FRONT på 1:a maj

Sedan 1968 har 1:a maj i Sverige blivit en vattendelare mellan reformismens och den revolutionära arbetarrörelsens styrkor. Sedan 1968 har revolutionära marxister marscherat i Röd Fronts led. De gör det i år för första gången som organiserad grupp.

Röd Front är en enhetsfrontaktion, som förenar den revolutionära rörelsens olika sektorer mot den gemensamme fienden. Den har i år ställt följande huvudparoller:

Kamp mot monopolkapitalet – för socialismen
Kamp mot klassamarbetspolitiken – för en enad revolutionär arbetarrörelse
Kamp mot imperialismen – stöd de nationella befrielserörelserna

Vi ansluter oss till dessa paroller, och vi bidrar med våra egna paroller:

Den revolutionära arbetarrörelsen är från sin första begynnelse internationalistisk. Denna internationalism har sin grundval i ekonomins och klasskampens globala karaktär. Dess organisatoriska uttryck är Internationalen: den Första, som ännu leddes av Marx och Engels, Andra Internationalen, som bröts av socialdemokratins förräderi i första världskriget, Tredje Internationalen, som grundades av Lenin och Trotskij och förstördes av stalinismen, och i våra dagar den av Trotskij och hans kamrater skapade Fjärde Internationalen.

Proletärer i alla länder förena er

Den stalinistiska förvrängningen av den proletära revolutionen har i arbetarstaterna överfört kontrollen över samhället från arbetarklassen till parti- och statsbyråkratin. Den byråkratiska diktaturen måste krossas och proletariatets diktatur återställas i en politisk revolution, där arbetarråden tar makten.

Ned med byråkratin i arbetarstaterna

Byråkratin, arbetarrörelsens oäkta barn, topprider även den svenska arbetarklassen. Den styr dess fackliga organisation och hindrar klassen från att använda sina egna stridsmedel, sina egna strejkkassor. Arbetarklassens återerövring av dess egna organisationer är ett första steg mot utvecklingen av dess fulla kraft, som ingenting kan stå emot.

Arbetarkontroll över strejkkassorna – arbetarmakt mot byråkrati
Kamp mot SAP:s och LO:s klassförräderi

Arbetare och studenter! Slut upp i RÖD FRONT! Bidrag med ert deltagande och era paroller att utveckla den revolutionära enhetsfronten i full skala.

Revolutionära Marxister Centralkommittén