Tidskriften Fjärde Internationalen (1969-1996)

Fjärde Internationalen

1969-1996

Teoretiskt organ för RM (Revolutionära Marxister), RMF (Revolutionära Marxisters Förbund), KAF (Kommunistiska Arbetarförbundet) och SP (Socialistiska Partiet)
Digitaliserat av Martin Fahlgren för Marxists Internet Archive.

Nr 1, 1/1969: Maj-68 i Frankrike, Tjeckoslovakien 1968 och om demokrati

Nr 2, 2/1969 Fjärde internationalens 9:e världskongress

Nr 3, 1/1970 Revolutionära Marxisters första kongress

Nr 4, 1/1971: Palestina-frågan, Kuba och Polen

Nr 5, 2/1971: RMF:s 2:a kongress (teser och resolutioner)

Nr 6, 1/1972: Den proletära enhetsfronten, Italien, Argentina, Irland

Nr 7-8, 2/1972: Lögnens renässans – ett svar till KFML:s bok ”Marxism eller trotskism”

Nr 9, 1/1973: Sovjet och Finland, andra vänstergrupper

Nr 10, 2/1973: Latinamerika, europeisk socialdemokrati, arbetarkontroll

Nr 11, 3/1973: Palestinafrågan och Israel, Kapitalismens långa vågor, marxism m m

Nr 12, 4/1973: Fabriken, dubbelmakt, socialdemokratin

Nr 1-2/1974: Övergångssamhällena, Sovjet och Kina, svenska vänstern m m

Nr 3/1974: Permanent revolution, leninistisk enhetstaktik, socialdemokratin m m

Nr 4/1974: Mot en depression?

Nr 5/1974: Fackföreningarna, Chile

Nr 1/1975: De europeiska kommunistpartierna, arbetarregeringar, Sovjets natur

Nr 2-3/1975: Resolutioner från KAF:s femte kongress

Nr 4/1975: Spanien, Politiska fångar i Sovjet

Nr 5/1975: Familjen, Sexpol, arbetarkampen i Europa

Nr 1/1976: Portugal, Sverige, Sovjet, Vänstern på Island

Nr 2/1976: Miljö

Nr 3-4/1976: Valet och arbetarpartierna, löntagarfonder

Nr 5/1976: Avtalsrörelsen, Sovjet, löntagarfonder, soldatfack

Nr 6/1976: Chile

Nr 1/1977: Södra Europa, löntagarfonder

Nr 2/1977: Revolutionen, vardagen, organisationen

Nr 3/1977: Eurokommunism, Kvinnorörelse, Socialdemokrati

Nr 4-5/1977: KAF:s 6:e kongress

Nr 1/1978: Palestina, Partiet, Socialdemokratin

Nr 1/1979: Tekokrisen, Europa, Iran

Nr 2/1979: Arbetarrörelsen inför 80-talet

Nr 3/1979: Nicaragua, Sovjet, Kvinnofrågan

Nr 4/1979: Tyska revolutionen (1918), Kvinnofrågan, Fjärde Internationalen

Nr 1/1980: Alliansfria rörelsen, Ryska revolutionen (1905), Olja och krisen, Rudolf Bahro

Nr 2/1980: Strejken och enhetsfronten - vapen i klasskampen

Nr 3/1980: Klass, parti, ledarskap

Nr 4/1980: Polen, fredsfrågan, kvinnorörelsen

Nr 1/1981: Världskrigen, eurokommunismen

Nr 2/1981: Folkfrontspolitiken, Vänstern och Kina

Nr 3-4/1981: Den ekonomiska och ekologiska krisen

Nr 5/1981: Iran och Kina

Nr 1-2/1982: Socialismen och demokratin

Nr 3/1982: Det svenska partiväsendet

Nr 4-5/1982: Turkiet, Bilindustrin

Nr 6/1982: Vietnam, Libanon, VPK-debatt, Det maoistiska SKP

Nr 1/1983: Valet 1982

Nr 2/1983: Marx, Avtalet 1983

Nr 3/1983: Centralamerika, Permanenta revolutionen

Nr 4/1983: Falklandsöarna/Malvinerna, LKAB

Nr 1-2/1984: Palestina, Mellanöstern

Nr 3-4/1984: Ekonomiska kristeorier

Nr 5/1984: Trotskijs marxism

Nr 6/1984: Den världspolitiska utvecklingen

Nr 1/1985: Storbritannien

Nr 2/1985: Partierna

Nr 3/1985: Ekonomisk politik och borgerlig ideologi, Marxism och utopi

Nr 4/1985: Facklig kamp i Sverige och Danmark

Nr 1/1986: Sydafrika

Nr 2/1986: Miljörörelsen

Nr 3/1986: Parlament, socialism, demokrati

Nr 4/1986: Arbete, Arbetslöshet, Ny teknik

Nr 1/1987: Socialism, Östasien

Nr 2/1987: Sydafrika

Nr 3/1987: Kvinnor och arbete i Västeuropa

Nr 4/1987: Ryska revolutionen 70 år

Nr 1/1988: Befrielseteologi, Börskrasch, Glasnost

Nr 2/1988: Svenska familjens upplösning, Den gröna ideologin

Nr 3/1988: Gorbatjov och reformerna, Vietnam och Tjeckoslovakien 1968

Nr 4/1988: Fjärde Internationalen 50 år

Nr 1/1989: Revolutionens förutsättningar

Nr 2/1989: Världsekonomin, Nicaragua

Nr 3/1989:Sverige och Europa

Nr 4/1989: Amazonas, Andra världskriget, Vänsteroppositinen i Sovjet

Nr 1/1990: De borgerliga revolutionerna, Plan och marknad

Nr 2/1990: Utvecklingen i Sovjet och Östtyskland

Nr 3/1990: Vänsterpartiet, Arbetarlistan och framtiden

Nr 4/1990: Persiska viken

Nr 1/1991: Persiska viken och SP:s 13:e kongress

Nr 2/1991: Östeuropa till salu

Nr 3/1991: Marknad och moral

Nr 4/1991: Nicaragua, Brasilien

Nr 1/1992: Lever socialismen?

Nr 2/1992: Vägval i Europa

Nr 3/1992: Matriarkatet

Nr 4/1992: Vänsteroppositionen

Nr 1/1993: Demokrati, Arbetsrätt, Rasism

Nr 2/1993: Ex-Jugoslavien

Nr 3/1993: Folkrörelse i kamp

Nr 4/1993: Italien

Nr 1/1994: Utopi och marxism

Nr 2/1994: Arbetet

Nr 3/1994: Kristider

Nr 4/1994: Brasilien

Nr 1/1995: En nygammal världsordning

Nr 2/1995: Varför förtrycks homosexuella?

Nr 3/1995: Marxismens plats i historien

Nr 4/1995: Mager produktion och långa vågor

Nr 1-2/1996: Vart försvann industrisamhället?

Nr 3/1996: Marknadsfiaskot i tredje världen

Nr 4/1996: Arbetslöshet och arbetstidsförkortning