Fjärde Internationalen 2-3 1975

Redaktionell kommentar

Fjärde Internationalen tillbaka igen!

Detta nummer av Fjärde Internationalen uttrycker framför allt två nya saker jämfört med tidigare. Dels att RMF bytt namn och att Fjärde Internationalen numera utgör Kommunistiska Arbetarförbundets teoretiska tidskrift. Dels att en ny redaktion för tidskriften tillsatts och en mer regelbunden utgivning återigen kan bli aktuell.

När vi nu ger ut nr 2-3/75 av Fjärde Internationalen — ett extranummer med dokument från RMF:s femte kongress — är vi fullt medvetna om alla de brister som tidskriften lidit av under det senaste halvåret och som det nu aktuella numret förhoppningsvis utgör den sista påminnelsen om. Endast under tre kvarts år fram till hösten 1974 lyckades vi med redaktionen i Göteborg upprätthålla den regelbundna utgivning vi satt som mål. Under förbundets kongressperiod i våras hade vi ingen möjlighet att undvika att tidskriften blev eftersatt —resurserna avsattes till annat. Denna period påminde oss dock på ett drastiskt sätt om betydelsen av ett fungerande, regelbundet teoretiskt organ. Den nytillsatta redaktionen i Stockholm har därför givits stort utrymme för sitt arbete, och undantaget detta extranummer, är nu två nummer under utarbetande — nr 4/75 och nr 5/75.

Det första av dessa nummer har Spanien som huvudtema och kommer att innehålla artiklar om spanska inbördeskriget, Spanien efter 1945, Spaniens ekonomi och huvudfrågorna i den spanska klasskampen idag.

Numret beräknas komma ut i slutet av november, och utgör ett bra skolningsunderlag för alla som tänker och handlar i solidaritet med den spanska revolutionen.

Nr 5/75 kommer att som huvudtema ha Familjen under senkapitalismen, utan att temat för den skull tillåts tränga ut annat material.

Vi är därför övertygade om att vi framöver kan lova alla våra läsare, och inte minst våra prenumeranter, en regelbunden och intressant utgivning som griper tag i många av de centrala frågor som reses i klasskampen, både här i Sverige och ute i världen.

Men, försäkra dig redan nu om kommande nummer: PRENUMERERA, DET KOSTAR ENDAST 20 KRONOR FÖR 6 NUMMER! Därigenom ger du oss också ett underlag för att förbättra tidskriften.

FI-redaktionen