Ur Fjärde internationalen 1/1991

Till läsaren

Årets första nummer av Fjärde Internationalen blir en trefot: Det förödande kriget i Persiska viken, Socialistiska Partiets XIII kongress och Leo Trotskijs analys av Sovjetunionen blir dess bärande element.

Kriget i Persiska viken har just tagit slut. Helvetet är över. Men inte för alla. Imperialismen går stärkt ur krisen. Nästa gång världspolisen känner sig hotad räcker det förmodligen med att bara vifta med batongen. Det lönar sig inte att mopsa upp sig... Krigets stora förlorare är palestinierna — för dem tycks drömmen om ett eget land vara mer avlägsen än någonsin. Irakierna kan ju i alla fall själva passa på och göra upp med sin diktatur. I förra numret av Fjärde Internationalen gjorde Salah Jaber en längre genomgång av bakgrunden till krisen i Persiska viken. Salah Jaber återkommer nu med en uppföljning, skriven 48 timmar efter imperialismens första bombraider. Steve Bloom och Tom Barrett diskuterar om Iraks invasion och annektering av Kuwait på minsta sätt är progressiv. Även i Sverige finns det krafter som menat så. Bloom & Barret menar att detta perspektiv är helt felaktigt. Socialistiska Partiets resolution sammanfattar på ett bra sätt innehållet i temat: Stoppa kriget nu! Det finns all anledning att återkomma till utvecklingen i Mellanöstern — och det tänker vi göra i kommande nummer.

Stöttebenet ägnar vi åt det som tilldrog sig på Socialistiska Partiets XIII kongress i Stockholm den 13-16 december 1990. Kjell Pettersson inleder med en översikt av diskussionerna och besluten på kongressen. Dick Forslunds och Anders Hagströms inledningar belyser skiljelinjerna mellan de två politiska resolutionsförslag som lades fram till kongressen. Göte Kildéns och Matts Nilssons inlägg skildrar det breda åsiktsspektrum som finns inom partiet, inte minst om taktiken inför höstens val. Till detta kommer de tre resolutioner — den politiska resolutionen, För ett revolutionärt parti — Bygg Socialistiska Partiet; Internationalen — partiets nav; och Socialistiska Partiet i valet 1991 — som antogs av kongressen. Två kongressdagar ägnades åt diskussioner om utvecklingen i Europa och övriga världen. Maria Sundvalls inledning om den världspolitiska resolutionen speglar de problem och frågor som tydligast framträtt i förkongressdebatten. Den världspolitiska resolution som antogs finns också publicerad.

Det tredje benet blir en genomgång av ett av den ryske revolutionären Leo Trotskijs viktigaste verk: Den förrådda revolutionen. Ernest Mandel skriver om Trotskijs aktualitet i dag, drygt femtio år efter det att Trotskij mördades. Alain Tondeur gör en kortfattad genomgång av de viktigaste punkterna i Den förrådda revolutionen. François Moreau går igenom Trotskijs analys av Sovjetunionens utveckling från stalinismens seger i början av 1930-talet och bortom Trotskijs förutsägelser av utvecklingen inför och efter andra världskriget.

Besluten på Socialistiska Partiets kongress innebär också att en särskild satsning skall göras på Fjärde Internationalen. Vår målsättning med tidskriften är att göra den mer aktuell och mer analyserande om vad som tilldrar sig ute i världen men också på hemmaplan. Efter sommaren kommer vi att diskutera hur tidningen skall förbättras till såväl innehåll som form och t ex ett utökat antal nummer.

För att förverkliga detta har vi redan nu tagit de första spadtagen. Vi har tagit kontakt med en rad skribenter för att förbättra möjligheterna till en bevakning av vad som händer i Sverige. Under våren kommer vi att gå ut med en intensiv annonskampanj för att fördubbla prenumerant-stocken. Till 1 maj skall delmålet 500 prenumeranter vara uppnått. Vi försöker också skapa förutsättningar för att ekonomiskt klara av denna nysatsning på Fjärde Internationalen. Vi räknar med läsarnas stöd i fortsättningen också!

Red.