Ur Fjärde internationalen 1/1991

Resolution: Socialistiska Partiet i valet 1991

1. Socialistiska Partiet står fast vid förslaget om valunion i 1991 års riksdags- och kommunala val, kring en politisk minimiplattform, gemensam valbeteckning, enhetslistor och politisk självständighet.

2. Om denna inriktning avvisas av övriga vänsterkrafter, kandiderar vi på egna listor utom i de distrikt eller kommuner där bra överenskommelser har nåtts med vänsterpartiet om kandidater på deras listor, med fullt bibehållen politisk självständighet.

3. Förberedelserna för partiet valkampanj inleds omgående — både när det gäller det politiska kampanjmaterialet, kandidatnomineringar och uppbygget av valfonden.

4. Utifrån dessa ramar överlägger partistyrelsen med lokalföreningarna om den praktiska tillämpningen av kongressbesluten.

Antagen på Socialistiska Partiets XIII kongress Stockholm 13-16 december 1990