Ur Fjärde internationalen 3/1989

Kronologi

19 september 1946   Churchill talar i Zürich, och tar upp frågan om Europas Förenta stater.
17 mars 1948 Brüssel-överenskommelsen mellan Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Luxemburg grundar Västunionen.
5 maj 1949 Europarådets stadgar undertecknas.
18 april 1951 Parisfördraget grundar Europeiska Kol- och Stålunionen (ECSC).
27 maj 1952 Parisfördraget upprättar Europeiska Försvarsgemenskapen.
23 oktober 1954 Parisprotokollen modifierar Brüssel-överenskommelsen, Västtyskland och Italien går med i Västunionen, som blir Västeuropeiska Unionen.
25 mars 1957 Romfördraget bildar Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (Gemensamma Marknaden) och Europeiska Atomenergisamfundet (Euratom).
1 januari 1959 Första stegen i Gemensamma Marknadens omvandlingsperiod tas.
20 november 1959    Europeiska Frihandelsförbundet (EFTA) bildas, och inbegriper Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz och Portugal.
9 juli 1961 Grekland ansluter sig till EEG.
31 juli.1961 Storbritannien och Irland ansöker för första gången om medlemskap i EEG.
14 januari 1963 General de Gaulle går emot Storbritanniens medlemskap i Europeiska Gemenskapen.
30 juni 1965 Frankrike upphör med sitt arbete i Gemenskapen (den tomma stolens politik).
30 januari 1966 Luxemburg-”arrangemangen” (”Det är den franska delegationens uppfattning, att vi i frågor av avgörande intresse bör debattera tills vi når ett enhälligt beslut.”)
2 maj 1967 För andra gången ansöker Storbritannien och Irland om medlemskap. Även Danmark ansöker.
27 november 1967   Ett andra ”nej” från de Gaulle till Storbritanniens ansökan.
22 april 1970 Första avtalet som stärker EG-församlingens finansiella makt.
30 juni 1970 Förhandlingar inleds om Storbritanniens, Irlands, Norges och Danmarks anslutning till EEC.
20 oktober 1970 Antas Davignon-rapporten, som slår fast en plan i etapper för enandet på det ekonomiska och valuta-området.
22 januari 1972 Storbritannien, Irland, Danmark och Norge skriver under fördraget om anslutning.
21 mars 1972 Ekonomiska och Valutaunionens andra resolution skapar ”valuta-orms”-mekanismen.
21 april 1972 Folkomröstning i Frankrike om att utvidga Gemenskapen.
25 september 1972 Folkomröstningen i Norge säger nej till EG-anslutning.
1 januari 1973 Storbritannien, Irland och Danmark går med i Europeiska Gemenskapen.
21 januari 1974 Den franska francen lämnar den europeiska valuta-ormen.
1 april 1974 Storbritannien ber om förnyade förhandlingar om villkoren för anslutning.
5 juni 1975 Brittisk folkomröstning om att stanna kvar i Gemenskapen, 67,7% ”ja”.
10 juli 1975 Francen ansluter sig till valutaormen på nytt.
15 mars 1976 Återigen lämnar den franska francen den europeiska valutaormen.
27 juli 1976 Grekland inleder förhandlingar om att gå med i Gemenskapen.
20 september 1976 Undertecknas en lag om direkta allmänna europeiska val.
17 oktober 1977 Portugal inleder förhandlingar om anslutning till Gemenskapen.
13 mars 1978 Europeiska Valutasystemet träder i funktion.
7 juli 1978 Första direkta allmänna valen till EG-församlingen.
31 oktober 1978 Europarådet lyckas ej komma till beslut om Storbritanniens minskade bidrag till Gemenskapens budget.
30 maj 1979 Antas ”30 maj-mandatet” (en avsevärd minskning av Storbritanniens bidrag).
1 januari 1981 Grekland går med i Gemenskapen, som nu har 10 medlemmar.
4 oktober 1981 Justeras paritetema inom EMS (francen devalveras).
21 februari 1982 Justeras paritetema inom EMS (den belgiska francen och danska kronan devalveras).
2 april 1982 Efter Argentinas invasion av Malvinerna (Falklands-öarna), antar de 10 EG-länderna en resolution där de försäkrar sin solidaritet med Storbritannien.
12 juni 1982 Justeras pariteterna inom EMS (den franska francen och italienska liren devalveras, medan den tyska marken och holländska florinen revalveras).
22 oktober 1982 Vid det fyrtionde fransk-tyska toppmötet inleds det militära samarbetet.
19 juni 1983 Vid Europarådets möte i Stuttgart antas ett ut talande om Europaunionen; man slår fast en ”speciell nödprocedur” för alla viktiga problem.
7 februari 1984 Mitterand talar i Haag, och pratar om en ”Europeisk Rymdgemenskap” som ska ta itu med ”morgondagens militära verklighet”.
29 mars 1985 Sluts ett avtal mellan Gemenskapen och den spanska staten och Portugal. Grekland drar tillbaka sina förbehåll (till lämpning av de ”integrerade Medelhavsprogrammen”).
12 juni 1985 Spanska staten och Portugal skriver under inträdesfördraget.
1 januari 1986 Spanien och Portugal blir medlemmar i Gemenskapen.
17 februari 1986 SEA undertecknas i Luxemburg.