Ur Fjärde Internationalen 1/1986

Till läsaren

Sedan hösten 1984 härjas Sydafrika av våldsamma strider. I takt med att apartheid-regimens förtryck tagit sig allt våldsammare former, och detta har uppmärksammats i internationella massmedia, har regimen blivit allt mer isolerad.

Trots stödkonserter till förmån för ANC och en allt mer utbredd artistbojkott, så går sanktionerna mot Sydafrika trögt. Sydafrika har långt ifrån förlorat sin militära maktställning i Södra Afrika. Grunden för detta är förstås Sydafrikas ekonomi. Lars Falk tar kortfattat upp vissa aspekter på den sydafrikanska ekonomin.

Anders Carlsson behandlar främst de organisationer som är aktuella för de svartas kamp i Sydafrika. Inte minst de nya fackliga organisationerna är viktiga inslag i detta sammanhang.

I Sydafrika ställs förhållandet mellan nationellt-demokratiska krav och socialistiska i brännpunkten. Hur detta tolkas med hjälp av teorin om den permanenta revolutionen, låter vi teorins upphovsman – Leon Trotskij –  presentera i en text från 1935.

Trevor Evans ger oss en översikt över utvecklingen av världsekonomins finansiella struktur. Han inriktar sig på dollarns internationella roll. Två intressanta teser han driver är att valutakurser allt mer styrs av privata marknader och mindre av statliga beslut. För det andra att ekonomisk kris förmedlas via det internationella betalningssystemet vari dollarn spelar en central roll. Evans tar också upp skuldkrisen som främst drabbat länderna i Latinamerika.

Vi publicerar också i detta nummer en politisk rapport från Socialistiska Partiets styrelse inför partiets Tionde kongress i år. Rapporten söker summera förutsättningarna för uppbygget av en socialistisk rörelse i Sverige.

Red