Ur Fjärde Internationalen 4 1990

Socialistiska Partiet: Nej till storkrig i Mellanöstern!

Inledning

Socialistiska Partiet I Sverige har liksom Salah Jaber och liksom samtliga partier i den världsorganisation partiet tillhör, Fjärde Internationalen — skarpt fördömt USAs intervention i Mellanöstern och börjat bygga upp protester mot storkriget. Däremot skiljer sig Socialistiska Partiets ställningstagande från Jabers vad gäller Iraks invasion av Kuwait. Socialistiska Partiet kräver tillbakadragande av de irakiska trupperna från Kuwait. Fjärde Internationalen publicerar ett flygblad från Socialistiska Partiet, utgivet i mitten av oktober, vilket belyser partiets ställningstagande.

I augusti gick Irak in i Kuwait. Ockupationen är ytterligare ett exempel på vad den irakiska diktaturen står för:

  *  Att utvidga landets territorium för att berika en liten styrande elit — precis som när Irak angrep Iran och startade ett förödande krig.

  *  Att med brutalt våld slå ned all opposition som kommer i dess väg — precis som vid gasattacken mot den kurdiska byn Halabja när fyra tusen vapenlösa människor mördades.

Hyckleri

Samtidigt pågår ett skamlöst hyckleri i USA och i västvärlden. Krigshysterin piskas upp. Men det storkrig som nu hotar att bryta ut handlar inte om att försvara demokratin eller folkrätten. Det handlar om det svarta guldet. Det handlar om oljan. Hade Kuwait bara bestått av sand hade USA inte lyft ett finger mot Saddam Hussein!

Det handlar också om att återupprätta USAs roll som världspolis och västvärldens herravälde över Tredje världens naturtillgångar. Och detta herravälde skall upprätthållas oavsett regeringar. Det gällde under Vietnamkriget. Det gällde under tio år av ”lågintensivt” krig mot Nicaragua, som till slut fällde sandinisternas regering.

Saddam Hussein har beväpnats av väst

Hussein är en av många gangsters som USA, i diplomatisk tävlan med Sovjetunionen, under hela 80-talet gett frikostiga krediter, politiskt och militärt stöd. Han är en diktator som vapenfabrikanter och allsköns leverantörer av strategiska produkter i USA, Frankrike, Belgien, Västtyskland, Storbritannien, och också Sverige, beväpnat och byggt stark.

Runt om i hela Mellanöstern hålls andra diktaturer under armarna av de rika länderna i väst. Diktaturer som nu hamnat på USAs sida mot Irak. Det gäller till exempel Saudiarabien som nu ”gästas” av 200 000 amerikanska soldater. Den saudiska regimen är ökänd för sitt förtryck och för sitt järngrepp över befolkningen.

Om det blir USA som fäller Saddam Hussein, kommer hans ditsatte efterträdare också att lastas full med patronbälten och giftgas-granater av storebror själv och av våra vapenhandlare!

Västvärldens ”Band Aid”

För några år sedan skrapade rockartisternas ”Band Aid” ihop några miljoner dollar till de svältande i Afrika. Jämför detta med de fantasibelopp som nu dunstar bort i den saudiarabiska öknen: 12 miljarder dollar från oljeshejkernas regimer till USAs uppladdning, 4 miljarder dollar från Japan, 2 miljarder från Tyskland, 2 miljarder dollar från EG och 150 miljoner dollar från Italien... I slutet av september beräknade militärhögkvarteret Pentagon att krigsuppladdningen dittills kostat 15 miljarder dollar.

Man kan bara tänka tanken att en tusendel av detta skulle ha kommit oppositionen till del i Irak under de tjugo år som gått sedan Saddam Hussein tog makten! Till exempel till den kurdiska frihetskampen i norra Irak... Var och vad hade då folkmördaren Saddam Hussein varit i dag?

Men USA har ju FNs stöd?

Många skulle vilja att FN fungerade som en internationell fredsbevarande kraft. Men FN har alltsedan det bildades aldrig fyllt den rollen.

Visst är det sant att FNs sidoorganisationer — med små anslag från medlemsländerna — organiserat humanitära projekt. Men de grundläggande reglerna för mänsklig samlevnad kränks dagligen runt jordklotet. Inte minst av de nationer som nu laddar upp i Persiska viken! FN är alltid blockerat av stormaktsveton eller förlamat.

Och hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Hur skulle det kunna gå att lösa konflikter i en orättvis värld med hjälp av en organisation som domineras av de stater som är själva garanten för att orättvisorna består?

Deklarationer om mänskliga rättigheter skrivs under som ingen följer. Nu senast har världen bevittnat de motbjudande turerna i FN om Israels massaker på palestinier. Israel har i 20 år trotsat alla resolutioner om palestiniernas rättigheter: inga åtgärder från FN...

Resultatet av 48 timmars oavbrutet möte i FN om senaste massakern? En undersökningskommission skall skickas för att prata med borgmästaren i Jerusalem. Israels regering vägrar att ta emot kommissionen.

Nej till svenska FN-trupper!

FN har denna gång först kunnat enas om sanktioner och sedan öppnat dörren för ”begränsade” militära insatser. Men det är västvärldens oljeintressen och USAs internationella militära och politiska som ligger bakom. Under hela krisen har FN bara bekräftat USAs upptrappning i efterhand. FNs enighet är inte ett tecken på en ny roll för FN. Det är ett tecken på USAs nya styrka.

FN lånar helt enkelt ut sin flagga till USA. Det finns ingen anledning för Sverige att följa en uppmaning från FN att skicka trupper!

Såväl Ingvar Carlsson som Sten Andersson har förklarat att Sverige är berett att skicka trupper för en militär attack mot Irak. Detta är ingenting annat än att regeringen förklarar sig beredd att offra ungdomars liv för USAs och västvärldens kontroll över oljan!

Opinionen har också vaknat i USA. ”Inget nytt Vietnam! Vi tänker inte dö för SHELL och TEXACO!” Den 20 oktober ägde de första stora manifestationerna rum mot krigsuppladdningen över hela USA.

Bryt blockaden — börja förhandla!

”Vi kan inte bryta blockaden mot Irak”, det har varit regeringens svar till de familjer som krävt att regeringen skall skicka en hög representant för att förhandla om gisslan. Nu skickas till slut en chef från UD. En grupp från riksdagen åker också. Blir det något resultat? Det är faktiskt Pierre Schori eller Sten Andersson själv som borde åka!

Men blockaden då? Blockaden är ett led i upptrappningen mot ett förödande storkrig som kan kräva hundratusentals människoliv om det bryter ut. Med blockaden förbereds opinionen i väst för nästa steg. När USA och andra stater är klara för attack, kommer det att heta att ”blockaden inte har någon effekt”. Den upprätthålls också bara med hjälp av USAs krigsmakt kvar runt Persiska viken. När tiden är mogen kan ett försök att bryta blockaden utlösa det första intermezzot. Sedan börjar slakten.

Om blockaden påverkar den irakiska diktaturen kan också diskuteras. Det berättigade raseriet mot USAs krigshot och skamlösa hyckleri har tvärtom skapat sympatier för Saddam Hussein i hela arabvärlden.

En sak är dock helt säker: vid brist på mat är det inte Saddam Hussein och hans vänner som kommer att sluta äta först!

Bort med trupperna från Persiska viken!

Den svenska regeringen skall kräva att uppladdningen mot storkrig avbryts och att USA lämnar Persiska viken. Detta är sättet att undvika ett mordiskt krig. Sverige skall inte delta i krigsförberedelserna med en man eller ett öre!

Det är västvärlden som först delat upp Arabvärlden med raka streck på kartan och nu backar upp korrupta dikaturer. Uppgiften att störa Saddam Husseins regim, befria det irakiska folket och kurderna från en hänsynslös diktator och bryta ockupationsarméns förtryck mot befolkningen i Kuwait — liksom att fälla andra emirer och potentater i hela området — kommer i sinom tid att lösas av de arabiska massorna själva. Inte med hjälp av generalernas bombmattor i oljebolagens, bankernas och vapenmånglarnas intresse.