Ur Fjärde Internationalen 2/1986

Till läsaren

Detta nummer av Fjärde Internationalen handlar om partier. Det handlar både om uppbygget av revolutionära socialistiska partier, och en kritisk analys av andra partier som ställer upp i de allmänna valen i september i år. Endast ett par av de senare behandlas i detta nummer. Redaktionen räknar med att ge läsarna mer i den vägen i nästkommande nummer strax före valet.

Sten Ljunggren skriver om moderaternas ekonomiska politik. Här får vi siffror på hur den slår mot olika gruppers inkomster inom ett till tre år. Det kanske kan förvåna att många arbetare på kort sikt tjänar ekonomiskt på moderaternas politik. Men det är som sagt bara kortsiktigt. Ljunggren slår också hål på socialdemokraternas överdrifter om effekterna av moderaternas ekonomiska politik.

Stig Eriksson behandlar vpk:s medlemsstruktur. En något ovanlig källa, Riksskatteverkets register över anmälda kandidater i valen, ligger till grund för analysen. Eriksson kan visa på vpk:s starkt minskande arbetarbas och ökande andel mellanskikt.

Ernest Mandel bistår oss denna gång med ett tal som hölls i Kanada om förtruppspartier. Det handlar om principiell leninism — klass, ledarskap, medvetande och organisation — men också senare erfarenheter är medtagna. Mandels tal är speciellt relevant för små revolutionära organisationer.

Intervjun med Göte Kildén — Socialistiska Partiets främste talesman — blir i det ljuset extra intressant. Intervjun spänner över många frågor — från partibygget till kampanjen — ”Arbetarprotest i valet”.

Många industrier har under 70- och 80-talet lagts ner eller hotas av nedläggningar. Företagsledningarnas krissiffror har sällan eller aldrig ifrågasatts. Nu ifrågasätter Sten Ljunggren fallet Avesta AB. Ljunggren var inbjuden till ett debattmöte om Avesta AB:s framtid. Den inledning han höll på mötet ligger till grund för den mer bearbetade artikel som här presenteras. Den fråga som Ljunggren ställer är: Hur mycket skulle samhället ha förlorat om Avesta försvunnit redan för några år sedan. Svaret på den frågan blir vägledande inför de nedläggningshot som ligger som ett tungt moln över Avesta i dag.

Vi kan presentera ett kapitel ur en studiebok som Socialistiska Partiets studieutskott har utarbetat för partiets studiecirklar. Studieboken är avpassad för människor som inte är så insatta i socialisters grundläggande ståndpunkter, men är samtidigt så sammanfattande i sin kritik av kapitalismen att den även kan utgöra en nyttig repetition för veteraner.

Red