Ur Fjärde Internationalen 4-1975

Redaktionell kommentar

Revolution i Europa! Ja, utvecklingen i Portugal och nu också i Spanien skrämmer den europeiska borgarklassen. Sedan andra världskrigets slutskede har revolutionen i Europa inte varit så aktuell som nu. Och med en framgångsrik utveckling på den iberiska halvön hotas också kapitalismens bastioner i Frankrike, Italien och... Vi står inför en period av revolutionära klasstrider i Europa.

Men med dessa förväntansfulla förutsägelser kan vi inte slå oss till ro. Vi vet att den revolutionära kampens framgångar föder desperation hos regeringar och borgarklass; en borgarklass som är internationellt organiserad och fortfarande starkt rustad. Vi vill handla i solidaritet med arbetarkampen och kampen i de »heta zonerna». Vi vill också veta mer, skaffa oss mer information för att ge vår solidaritet ett verkligt fäste i de verkliga skeendena. Vi vill också veta mer därför att vi är övertygade om att det som händer i dag i Portugal och Spanien, också en gång kommer att hända i Sverige.

I detta sammanhang tillgodoser det nu aktuella numret av Fjärde Internationalen ett behov. Den gör det främst genom att det ger en bakgrund till den nuvarande situationen i Spanien. Vi aktualiserar det spanska inbördeskriget, som belyser de flesta viktiga strategiska problem som varje revolutionär svensk såväl som spansk måste ta ställning till.

Vi gör en noggrann genomgång av utvecklingen efter andra världskriget – en period som det finns relativt lite material om på svenska – för att ge en förståelse för det som händer i dag.

Om den aktuella situationen i Spanien innehåller detta nummer en artikel om den ekonomiska krisen i Spanien och en resolution om Spanien, antagen av Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat. Resolutionen ger en koncentrerad analys av den spanska situationen, de politiska krafter som påverkar den och revolutionärernas uppgifter.

Vi är övertygade om att detta Spanien-material kan fylla en viktig funktion för alla som tänker och handlar i solidaritet med kampen för socialismen i Spanien.

Men detta nummer av Fjärde Internationalen handlar inte bara om Spanien. Vi publicerar också för första gången i Sverige ett öppet brev från politiska fångar i Sovjetunionen. Dokumentet, som smugglades ut ur de sovjetiska fånglägren, är bl a ett bevis för att det existerar en socialistisk opposition i Sovjetunionen. Det öppna brevet är riktat till de Moskva-trogna kommunistpartierna i Europa och USA, med en begäran om att de skall ingripa. Inget av kommunistpartierna har publicerat det ännu. Vi gör det.

Nästa nummer av Fjärde Internationalen har temat Familjen under senkapitalismen. Men numret kommer att vara av mer varierad karaktär än detta och innehålla fler artiklar om andra frågor, för att inte ett tema skall dominera varje tidskriftsnummer.

FI-redaktionen