Ur Fjärde Internationalen 1 / 1992

Om författarna

Ernest Mandel är en av de mest kända företrädarna för Fjärde Internationalen, den socialistiska världsrörelse som Socialistiska Partiet tillhör. Bland de främsta verken på svenska finns Senkapitalismen och Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen. Många är de artiklar av Ernest Mandel som publicerats i denna tidskrift (se annons).

Catherine Samary undervisar vid Universitetet i Paris IX-Dauphine. Hon har skrivit en doktorsavhandling om de jugoslaviska reformerna 1947-1980, Le Marché tontre I'autogestion (Marknad mot självstyre).

James Petras bor i USA och är författare till flera böcker och essäer om Latinamerika och krisen i Tredje världen.

Håkan Blomqvist är ansvarig utgivare för tidningen Internationalen och har skrivit boken Den röda tråden, om den svenska arbetarrörelsens historia.

Kjell Pettersson är ordförande i Socialistiska Partiet.

John Andersson är studerande och bosatt i Skurup i Skåne. John Andersson har tidigare skrivit om Palestina i denna tidskrift.

Abdel Qader Yassine är palestinsk flykting och bosatt i Göteborg. Abdel-Qader Yassine är forskare, författare och f d forskningschef vid PLO:s planeringscentrum i Beirut och Tunis. Han har skrivit åtta böcker om Palestina och skriver för närvarande på det första uppslagsverket om Palestina The Political Encyclopædia of the Palestinian-Israeli Conflict, som publiceras i Storbritannien i höst.

Maria Sundvall är läkare i Tullinge utanför Stockholm och flitig medarbetare i Internationalen och Fjärde Internationalen.

Per-Olof Mattsson är fil dr vid Stockholms universitet. Han har skrivit doktorsavhandlingen Amor Fati", om "Söders Dostojevskij", Rudolf Värnlund. Per-Olof Mattsson har tillsammans med Christer Franzén skrivit om en bibliografi över Leo Trotskij i denna tidskrift.

Mats Bladh är fil dr i ekonomisk historia och disputerade i februari i år på en avhandling om byggandet i Sverige 1945-85. Mats Bladh är bosatt i Gävle och var tidigare redaktör för Fjärde Internationalen.

Anders Hagström är lärare i Hava i Västergötland. Även Anders Hagström är en flitig skribent i denna tidskrift.