Ur Fjärde Internationalen nr 4 (1/1971)

På första dagen efter stridernas utbrott i Jordanien utfärdade Revolutionära Marxisters Centralkommitté en brådskande appell till den antiimperialistiska rörelsen att bilda en enhetsfront till stöd åt den palestinska gerillan. Samma dag, den 18 september, började appellen spridas i form av flygblad. Under de följande dagarna deltog Revolutionära Marxister och Bolsjevikgruppen i upporganiserandet och genomförandet av antiimperialistiska frontaktioner för de kämpande palestinierna.

Försvara den palestinska revolutionen!

Den amerikanska fredsplanen för Palestina har satts i funktion. Amman står i lågor. USA:s fredsplan har avslöjats som en krigsplan mot den palestinska gerillan.

Vapenstilleståndet vid fronterna har gjort det möjligt för kontra­revolutionen att omgruppera sina styrkor för ett angrepp mot den pa­lestinska revolutionen. USA-imperialismen och Sovjetbyråkratin, Israel och de kontrarevolutionära arabstaterna står bakom denna operation. Den har skingrat dimridåerna kring striden i Mellanöstern. Den har krossat myten om en nationell konflikt mellan judar och araber och avslöjat stridens karaktär av internationell klasskamp. Feodalfascisten Hussein har axlat sionisten Dayans blodiga mantel.

Antiimperialister! Kontrarevolutionen har slutit sina led. De närmaste dagarna kommer att visa om vii snabb och hård aktion kan sluta fronten till den palestinska revolutionens försvar.

Död åt Hussein, Dayan, Nixon och Bresjnev!
Leve den palestinska revolutionen!
Leve det befriade Palestina!
Leve den socialistiska världsrevolutionen!

Revolutionära Marxister
Centralkommittén