Ur Fjärde Internationalen 2/1973 (nr 10)

Redaktionell inledning

Fjärde Internationalen nummer 10 (2/73) inleds med en text som beskriver DEN EUROPEISKA SOCIALDEMOKRATINS UTVECKLING. Den är resultatet av en diskussion som hölls i våras mellan representanter frän ett tiotal europeiska organisationer inom Fjärde Internationalen. (Flera andra liknande interna möten har hållits eller kommer att anordnas kring teman som: Solidaritetsarbetet med den indokinesiska revolutionen, Arbetarkampen i Europa, Ungdomsradikaliseringen och Kampen mot repressionen.) Vårt arbete att i internationell skala bryta upp de reformistiska apparaternas och den reformistiska ideologins grepp över arbetarklassen förutsätter en grundläggande förståelse för socialdemokratins manövermarginaler och utvecklingstendenser. Detta inlägg kan tjäna som en utgångspunkt för de fortsatta diskussionerna om detta inom och utom Internationalen.

REVOLUTIONÄR STRATEGI OCH KAMPEN FÖR ARBETARKONTROLL bygger på en Rapport om arbetarkampen som lades fram till RMF:s tredje kongress i början av året. Den anger vissa nödvändiga grunder för diskussionen om den revolutionära strategin, behandlar den svenska arbetarkampens uppsving i slutet av 60-talet och presenterar ett sätt att analysera dess roll i klasskampen och dess betydelse för den fortsatta kampen.

Militärkuppen i Chile bevisar än en gång, på ett tragiskt sätt våra teser om omöjligheten av reformistisk, parlamentarisk väg till socialismen. Artikeln om PARALLELLMAKTEN I CHILE diskuterar förutsättningarna för ett proletärt maktövertagande utifrån en analys av de rådsstrukturer som växt fram i fabriker och lantbruksområden. Artikeln – som delvis arbetar med en annan terminologi och andra begrepp än de i Sverige gängse - skrevs innan kuppen av två svenska sympatisörer till Fjärde Internationalen. Dessa kamrater befinner sig, när detta skrivs, mitt i skottlinjen för kontrarevolutionen. För säkerhets skull har vi därför valt att underteckna artikeln med pseudonymer. Införandet av artikeln är inte bara ett bidrag till den nödvändiga teoretiska diskussionen om de chilenska erfarenheterna. Det bör också uppfattas som en hyllning till dessa kamrater, till alla de militanter som stupat i kampen för socialismen, och till dem som fortsätter den under de nuvarande vidriga förhållandena.

Livio Maitan, medlem av Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat, diskuterar i artikeln ARGENTINA UNDER NYPERONISMEN den situation som uppstått i Argentina efter Perons återförande till makten och de manövermarginaler det kan ge den krisdrabbade argentinska bourgeoisin. Han tar upp kommunisternas uppgifter i det nuvarande läget, hur arbetarmassorna skall kunna frigöras från den peronistiska arbetarbyråkratins kontroll och vinnas för en konsekvent revolutionär politik.

Genom den sista artikeln – KONJUNKTURUPPGÅNGEN, INFLATIONEN OCH DEN KOMMANDE NEDGÅNGEN av Ernest Mandel – fortsätter vi den analys, som påbörjades i förra numret, av den internationella ekonomiska utvecklingen. Den kan tjäna som en inledning till kommande teoretiska bidrag om den svenska avtalsrörelsens villkor.