Ur Fjärde internationalen 4/1990

Till läsaren

Den militära uppmarsch som sker i Persiska viken ökar för varje dag risken för att världen dras in i ett förödande storkrig. Salah Jaber visar i sin artikel Kri­sen i Persiska viken — imperialismens nya korståg på de bakomliggande orsakerna. Även om Saddam Hus­sein är en despotisk diktator — väl värd att störta — är imperialismens uppmarsch ett led i bestämmandet av vem som är herre på världstäppan. Salah Jaber är medlem i Fjärde Internationalens libanesiska sektion och medarbetare i den engelskspråkiga tidskriften International Viewpoint.

En delvis annorlunda ståndpunkt om krisen i Persiska viken kommer Socialistiska Partiet fram till. I Nej till storkrig i Mellanöstern! kräver partiet att imperialis­men — också FN-trupper och svenska militära styrkor — dras tillbaka. Men det som skiljer Socialistiska Partiet från Salah Jaber är framför allt kravet på att Irak upphör med ockupationen av Kuwait.

Går vi mot en allvarlig lågkonjunktur i världen? Hur djup blir den? Blir 1990 definitivt vändpunkten på den långvariga högkonjunkturen under 1980-talet? Dessa frågor går vi närmare in på i två artiklar. Doug Lorimer gör en kortfattad genomgång av världseko­nomin i 1990 — boom eller kris? Doug Lorimer är medarbetare i den Nya Zeeländska tidningen Direct Action. Charles-André Udry analyserar i George Bush och den tredje "oljechocken" hur det står till i USAs ekonomi - orkar ett av den kapitalistiska världens starkaste draglok att sätta fart på hjulen? Charles-Andre Udry är medarbetare i den schweiziska tid­ningen La Bl' eche (som utges av den schweiziska sektionen av Fjärde Internationalen).

Per-Olof Mattsson och Christer Franzén har i artikeln Trotskij i Sverige — anteckningar kring en bibliografi gjort en översikt av Trotskijs inflytande i den svenska arbetarrörelsen. Under den ryska revolutionen förekommer Trotskij relativt flitigt i arbetarrörelsens tidningar. Det är inte förrän vid sprängningen av SKP 1929 som den stalinistiska partiledningen importerar "anti-trotskismen" till Sverige. Om det så var i det närmaste knäpp tyst under 40-, 50- och början av 60-talet, dyker Trotskij upp som en ny referenspunkt för den "nya vänstern" i slutet av 60-talet. Per-Olof Mattsson är litteraturhistoriker och lärare vid Stockholms Universitet och har bland annat skrivit en doktorsavhandling om Rudolf Värnlund Amor Fati. Christer Franzén är forskare och undervisar vid Stockholms universitet. De båda fick hösten 1988 ett sti­pendium från Socialistiska Forskningsrådet för att kunna slutföra bibliografin Leo Trotskij på svenska 1913 - 1985 . Boken håller på att slutredigeras och kommer ut nästa år.

I Nytt ljus över Leo Trotskijs ekonomiska politik går den brittiske professorn och sovjetkännaren av rang Alec Nove in på förhållandet mellan plan och mark­nadskrafter, socialism och demokrati och inte minst den omfattande debatten därom i Sovjetunionen på 1920-talet.

Till sist, när redaktionen planerade detta nummer var det meningen att det skulle bli ett temanummer kring Leo Trotskij, stalinismen och Sovjetunionen. Detta med anledning av att det i augusti var femtio år sedan han mördades, men också utvecklingen i Östeuropa. På grund av bl a sjukdom, tvingas vi senarelägga detta till nästa nummer — d v s nummer 1 1991.

Redaktionen