Ur Fjärde internationalen 1/1992

Till läsaren

Efter sju sorger och åtta bedrövelser går så äntligen Fjärde Internationalen nr 1 1992 i tryck. Redaktionens dator håller — efter sex års trogen tjänst — på att helt baila ur. Det här numret klaras hem med hoplånad utrustning. Nästa nummer ska komma ut med hjälp av en helt ny dator. För det behöver vi bidrag från våra läsare. Vårt postgironummer är 13 04 07-0 — alla bidrag är välkomna! Märk talongen ”dator”.

Socialismen och socialister har svåra tider. Även om stalinismen äntligen släppt sitt grepp över världen, är det svårt att framställa socialismen som ett verkligt alternativ. Har borgarnas ideologer och politiker rent av rätt när de säger att den fria marknaden med dess fria entreprenörer är de enda som på ett förnuftigt sätt kan styra världens alla länder?

Ernest Mandel, Håkan Blomqvist, Catherine Sammy, James Petras och Kjell Pettersson försöker alla besvara dessa frågor, om än ur olika vinklar.

Håkan Blomqvists artikel är en bearbetning av en inledning på temat ”Har socialismen någon framtid” på Socialistiska partiets sommarläger på Bona folkhögskola sommaren 1991. Kjell Pettersons dito är en redigerad version av en inledning på Socialistiska Partiets styrelses möte i januari i år. Vi hoppas att hela detta temablock leder till debatt. Vi mottar tadcksamt bidrag...

Maria Sundvall försöker besvara frågan om hur man möter den växande religiösa fundamentalismen i världen. Och problemen ökar: det handlar om det omstridda moskébygget i Göteborg, den iranska regimens dödsdom mot författaren Salman Rushdie, eller skolminister Beatrice Asks försök att införa en ”kristen etik” i skolan. I Storbritannien har Kvinnor mot fundamentalism bildats för att minska religionens makt över samhällslivet.

Debatten om den gamla konflikten mellan palestinier och israeler fortsätter i detta nummer. John Andersson tecknar ett porträtt av Yitzhak Shamir — israelisk premiärminister som går till nyval i vår, men som också är en gammal terrorist. Abdel-Qader Yassine, själv palestinsk flykting och bosatt i Göteborg skriver om den hägrande palestinska framtidsstaten.

Fjärde Internationalens kultursidor Axplock avslutar numret med en fyllig genomgång av utgivna böcker.