Fjärde Internationalen nr 4-86

Till läsaren

I Frankrike har det under de senaste åren skett flera omskakande politiska förändringar. Le Pen's "Front National" har att starkt framåt i senaste valet och tagit plats i Nationalförsamlingen. Det representerar fram¬förallt att rasistiska och chauvinistiska kdéer vunnit terräng. Samtidigt har en bred antirasistisk rörelse vuxit fram - SOS-Racisme. Det franska kommunistpartiet hoppade av regeringssamarbetet med socialistpartiet för tre år sen. Mitterand's regering, som tidigt bröt med sin vänsterinriktade politik, förlorade senaste valet. Men Mitterand beslöt att sitta kvar som president bredvid en högerregering med omfattande privatiseringar på pro¬grammet. Daniel Bensaïd, från franska LCR, Socialis¬tiska Partiets systerorganisation, belyser dessa politiska händelser och arbetarrörelsens kondition, i en intervju gjord av Pekka Haapakoski i juli 1986.

Tema-serien om demokrati fortsätter denna gång med ett för Socialistiska Partiet intressant bidrag: Johan Lönnroth (VPK) kritiserar trotskisternas syn på socia¬listisk demokrati, utifrån vad som skrivits i ett par dokument utgivna av FI och SP. Ris och ros utdelas i "En dialog är möjlig".

I anslutning till detta tar Tom Gustafsson, från SP:s Verkställande Utskott, upp programutkastet inför VPK:s kongress. Han kritiserar avgörande ställningstaganden.

Numrets längsta artikel ägnas åt arbete, arbetstid och arbetslöshet. Ernest Mandel går i polemik mot andra författare som menar att arbetarklassen håller på att förlora sin strategiska ställning eller rentav försvinna, och åsikten att miljö- och livshotande teknologi är ett obönhörligt resultat av naturvetenskapen. Mandel förklarar arbetstidsförkortningens anti-kapitalistiska natur ¬men också att förkortningen måste ske jämlikt mellan alla lönearbetare.

Nikolaus Krasso spelade en central roll vid grundandet av Budapests centrala arbetarråd 1956. I en intervju gjord av Oliver MacDonald, ger Krassó en skildring av viktiga händelseförlopp under Ungern-revolten, från en som var med där det hände. Artikeln är till minnet både av revolutionen och revolutionären.

I anslutning till detta publicerar vi ett uttalande taget av ett stort antal ledande oppositionella i fyra öststater, med anledning av 30-årsdagen av Ungern-revolten.

Red