Ur Fjärde internationalen 3/1990

Till läsaren

Har Arbetarlistan och Vänsterpartiet någon framtid? Denna viktiga fråga ägnar vi halva nummer 3/90 åt.

Anders Hagström gör en historisk genomgång i Från vpk till Vänsterpartiet — från dess bildande fram till vårens kongress. Och det parti förlorade en historisk bokstav — K som i Kommunist — har verkligen en lång historia. Denna är värd att behålla i bakhuvudet när man bedömer vad vårens kongress egentligen innebar. Var kongressen en uppgörelse med det förflutna? Anders Hagström är journalist på tidningen Internationalen.

Den fackliga februarirevolten välte den socialdemokratiska regeringen Carlsson I över ända. Missnöjet i arbetarled växte — både mot regeringens anti-fackliga tvångslagar och de egna fackförbundstopparna. Knappt fyra månader senare fick Sverige ett nytt arbetarparti: Arbetarlistan. Lars ”Gus” Kaage gör i Har Arbetarlistan någon framtid? en genomgång av det nya partiets program och vad de står för. Lars ”Gus” Kaage arbetar inom den Fackliga Oppositionen på Volvo och är med i redaktionen för Fjärde Internationalen

Finns de några hederliga svenska makthavare? Har myten om det demokratiska välfärdslandet Sverige definitivt rämnat efter mordet på Olof Palme? För sällan har väl så många myndighetspersoner tvingats redovisa sina aktiviteter inför det folk de är satta att styra över. Inte minst med den i skrivande stund nyss påbörjade buggningsrättegången. Gunnar Wall ger en bakgrund till vad som sker i maktens korridorer i Makten, lögnen & demokratin — Sverige efter Palme-mordet. Gunnar Wall är journalist på tidningen Internationalen och för närvarande tjänsteledig för att skriva en bok på ovannämnda tema.

Sandinisterna chockerade en hel värld när de förlorade sitt tioåriga maktinnehav i Nicaragua för ett halvår sedan. Och debatten rasar vidare om varför det gick så. Andra halvan av tidskriftsnumret ägnar vi åt denna debatt. Paul Le Blanc skrev i nr 2/90 en översikt av valresultatet Efter valnederlaget i Nicaragua. Detta fick Lloyd D'Aguilar att fatta pennan i en kritik av Le Blanc i Nicaragua: Blandekonomins förrädiska fallgrop. Genom att inte följa kubanernas väg med nationaliseringar av industrin och jorden, utan tvärtom slå in på den ”blandekonomiska” vägen, banade de vägen för sitt nederlag, menar D'Aguilar. Det går inte att bygga socialismen i ett enda underutvecklat land, menar Le Blanc i sitt svar Nicaragua och revolutionär marxism. Men debatten rör även frågor som plan och marknad, underutvecklingens dilemma och socialistisk demokrati. Paul Le Blanc är redaktör för den amerikanska socialistiska tidskriften Bulletin in Defence of Marxism. Lloyd D'Aguilar är medlem i Socialist Action i USA.

Red