Ur Fjärde internationalen 2/1991

Till läsaren

Med nummer 2-1991 av Fjärde Internationalen går vi över till en ny grafisk form. Ett stort steg för oss – både ekonomiskt och arbetsmässigt. Men samtidigt roligt och stimulerande.

Minns ni Berlinmuren? Det var två pojkar som bodde på var sin sida av muren. Två skilda världar, men med fönstrena mot varandra. Pojkarna brukade prata med varandra. Pojken i väst säger en dag till östkompisen:
   – Ha ha, jag har en banan, det har inte du!

Ledsen och ställd vänder sig på östpojken till sina föräldrar och frågar förebrående varför han inte har någon banan.
   – Var inte ledsen du för det! Vi har något mycket finare här hos oss. Vi har ju socialism!

Triumferande går pojken tillbaka till fönstret och ropar ut
   – Ha ha, vi har socialism här, det har inte du!

Pojken i väst blir ännu mera ställd, och tänker efter en stund innan han säger:
   – Det ska vi också skaffa oss!
   – Ha ha, då får du ingen banan!

Temat i detta nummer är den oerhörda omvälvningen i Östeuropa. Det blev varken bananer eller socialism. Och frågan är om det blir några bananer med marknadsekonomins intåg i Östeuropa.

David Seppo gör i tre artiklar en genomgång av utvecklingen i Sovjetunionen. Vem kontrollerar ekonomin när den nu skall marknadsanpassas i perestrojkans tecken? Blir det maffian och byråkratin i skön föreningen, för inte blir det väl arbetarna själva, förenade i självförvaltningsråd? Och hur är den sovjetiska arbetarrörelsens kondition? Föds det en ny rörelse ur t ex gruvarbetarnas strejkrörelse?

George Saunders går igenom ytterligare ett problem i Sovjetunionen– den nationella frågan. Det handlar om republikernas rättmätiga krav på självständighet från centralmakten. Det handlar om byråkratins svarta baskrar och stridsvagnar. Kommer Sovjetunionen att bestå?

Katarina Katz skriver om kvinnorna och perestrojkan. Hur är det att vara kvinna i Sovjetunionen? Med köer, aborträtt, löner och arbetstillfällen? Föds det en ny kvinnorörelse?

Josef Pinior, ledare för Solidarnosc i Wroclau, som vid Jaruzelskis undantagstillstånd räddade hela strejkkassan genom att gå under jorden, och sedan fängslades, var på besök i Sverige i april. Det var tidningen Internationalen som arrangerade besöket. Josef Piniors tal är en bra beskrivning av vad som har hänt under Lech Walesas utförsäljning av landet.

Tamas Krausz är ledare för Vänsteralternativet i Ungern. Maxine Durand intervjuade honom om privatiseringarna och arbetarråden i landet. Henri Wilno skriver om utvecklingen i Ungern.

Björn Krüger gör motsvarande sammanfattning av vad som hänt efter Östtysklands inkorporering med Väst – den nya statskapitalismen.

Finns det någon organisation som försöker bjuda motstånd mot kapitalismen i världsskala i dag? Maria Sundvall skriver om den socialistiska världsrörelsen Fjärde Internationalens XIII världskongress. Där samlades delegater från ett fyrtiotal länder – även från Östeuropa - för att diskutera läget i världen och hur socialismen åter skall bli en fråga högst upp på dagordningen.

Upp som en sol – ner som en pannkaka. Så kan man bäst sammanfatta Arbetarlistans utveckling. Anders Hagström beskriver hur tiden rinner ut för Arbetarlistan.

Har Socialistiska Partiet någon framtid då? Ja, den frågan tar Håkan Jörnborn & Matts Nilsson upp till diskussion. Frågan föranleds av de diskussioner och beslut som kom upp på Socialistiska Partiets XIII kongress i december. I förra numret av Fjärde Internationalen finns såväl diskussionsinläggen som de antagna resolutionerna med. Jörnborn & Nilsson fortsätter här debatten.

Det tal som Göte Kildén höll på första maj i Göteborg i år väckte stor uppmärksamhet i massmedia. Det är en av anledningarna till att vi publicerar det. Men det är också en liten milsten i Socialistiska Partiets historia – för första gången fanns en medlem med som huvudtalare på den gemensamma demonstrationen.

Med detta nummer introducerar vi också Axplock – Fjärde Internationalens kultursidor. Ingrid Hedström skriver om Sympati för djävulen – om demoner och passioner i litteratur och populärkultur. Nils Weijdegärd uppmärksammar böcker om och av Virginia Woolf & Duncan Grant. Thomas Ramberg skriver om boken Att offra västkusten. Lars Gus Kaage tar upp två böcker om andra världskriget.

Red.