Ur Fjärde internationalen 1/1993

Till läsaren

Det luktar 30-tal lång väg. Arbetslöshetssiffrorna. Det brinnande folkhemmet. Den hotade välfärden. Orätten på arbetsplatserna. Den smygande rasismen. De brutala övergreppen mot flyktingar. Förslagen om kvoterad rösträtt efter plånbokens tjocklek. Kraven på förlängda mandatperioder. Det finns klara paralleller till dagens 90-tal. Detta är några av de ämnen vi skall behandla i nummer 1 - 1993 av Fjärde internationalen.

Kjell Östberg är först ut på plan. För 75 år sedan infördes den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Nu fick kvinnorna samma villkor som män att rösta till riksdag och kommunala församlingar. Men det demokratiska genombrottet för kvinnorna blev ett genombrott med förhinder. Inte blev de valda till de parlamentariska församlingarna i proportion till sitt antal. Långt därifrån! Kjell östberg beskriver hur de blev direkt motarbetade av de främsta förespråkarna för demokrati och allmän rösträtt- arbetarrörelsen och socialdemokratin. Artikeln är ett led i ett längre forskningsprojekt på Historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Inom Socialistiska Partiet pågår det en debatt om det nya förslaget till partiprogram – Grundsatser och Handlingsprogram. En debatt som även är öppen för andra att kasta sig in i. Håkan Blomqvist publicerar i detta nummer en kritisk granskning av såväl den parlamentariska demokratin som tankarna på en mot-makt – arbetarråd.

Försämringar av anställningsskyddet, höjda strejkskadestånd, allvarliga inskränkningar i de fackliga företrädarnas och organisationernas möjligheter att verka. Detta är bara några exempel på genomförda och planerade försämringar. Kurt Junesjö är jurist vid LO-Rättsskydd AB – LO-förbundens juridiska byrå – sedan mer än tio år tillbaka. Han visar i en gedigen genomgång hur väl regeringens och SAF:s syn på arbetsrätten stämmer överens.

Mehrdad Darvishpour och Kenneth Lewis kommer med varsina bidrag kring frågan om huruvida rasistiska organisationer skall förbjudas eller inte. Frågan är aktuell sedan Hans Stark lämnat över sin utredning med förslag om skärpta skrivningar i lagen.

Per-Erik Wentus nagelfar anarkisters förslag om ”industriellt sabotage” på arbetsplatserna. är detta en metod för socialister att ta upp? Eller bara för dumdristiga bombkastare, isolerade från såväl arbetskamrater som verkligheten?

Malcolm X är på tapeten såväl på bioduken, som i böcker och i en ungdomskultur runt om i världen. Anders Hagström skriver om Malcolm X och den svarta rörelsen i USA —en historieskrivning som börjar med amerikanska inbördeskrigets frisläppande av slavarna, över Marcus Garvey och de svarta muslimerna till Rodney King, polisen som med sina brutala batongslag fick Los Angeles att flamma upp i ett nytt inbördeskrig i somras.

Fjärde Internationalens kultursidor Axplock avslutar numret med en fyllig genomgång av utgivna böcker.

Red.