Ur Fjärde Internationalen 2/1976

Redaktionell kommentar

Som vi utlovat innehåller detta nummer av Fjärde Internationalen material som berör den ekologiska krisen. Tyngdpunkten ligger dock främst på miljörörelsens roll och historia, de krav den bör kämpa för och miljövårdens roll i den revolutionära strategin. Det sistnämnda handlar också Björn Erikssons långa artikel om.

Artikeln om Surte och ”Socialism – arbetarråd + automation + TV” (av Ernest Mandel) vill vi också se och läsa i anknytning till numrets tema: Båda artiklarna aktualiserar olika problem som miljörörelsen rest, t ex produktionens inriktning på hållbara produkter resp. teknikens roll under arbetarstyret. Den senare artikeln, vars ämne är arbetarnas självstyre, utgör också ett användbart material inför de kommande riksdags- och kommunalvalen, då den diskuterar det strategiska alternativ vi som revolutionärer måste sätta mot de parlamentariska institutionerna.

Med anledning av den betydelse som olika politiska riktningar ger Bettelheims teoretiska arbeten – nyligen gavs hans ”Klasserna i Sovjet” ut på svenska   har vi slutligen tagit med en kritik av honom, skriven av Ralph Miliband. Den aviserade artikeln om klassmedvetandets utveckling har fått stå över till något av de kommande numren.

Nästa nummer avser vi att koncentrera på maktfrågorna – parlamentarism, löntagarmakt, kommunalt självstyre, arbetarstyre.... vad kämpar vi för?

För att numret skall bli användbart under valperioden vill vi ha det ute redan i augusti

FI-red.