Marxists Internet Archive

 

Rådsmakt

Teoretiskt organ för Förbundet Arbetarmakt

1973-1985

 

För ögonblicket finns följande nummer på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

  Nr 1, okt 1973
  Brytning med "frihetligheten"
  Pariskommunen
   

  Nr 2, dec 1973
  Inledning till kritiken av leninismen
  Sex, auktoritet - och KFMLr
  Marx, Trotskij och Partiet
   

  Nr 3, mar 1974
  Strategi och taktik
  Psykiatrin i borgarklassens tjänst
   

  Nr 5, dec 1974
  Ryska revolutionen - arbetarkontrollen, fabrikskommittéerna och bolsjevikpartiet
  Sovjet: Proletariatets diktatur eller byråkratins klassdiktatur?
   

  Nr 8, apr 1976 (påbörjad)
  Vänsterkommunismen i tyskland efter 1:a världskriget
  Ur: Tysklands Allmänna Arbetarunions riktlinjer
  Allmänna Arbetarunionen
  Allmänna Arbetarunionens program
  Uppbyggnad och stadgar för AAU
   

  Nr 12, jan 1981 (påbörjad)
  Marxistisk kontra leninistisk revolutionsteori
  Den nationella frågan