Marxists Internet Archive

 

Tekla

Teori och klasskamp

 

För ögonblicket finns följande nummer på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


Nr 1 (mars 1977)
Om det samhälleliga livets logik
Det inre förtrycket
Lenins analys av imperialismen
 
Nr 2 (sept 1977)
Arbetarerfarenhetens motsägelser
Stat, kapitalackumulation och sociala rörelser
Borgerlig och proletär offentlighet
Det abstrakta arbetet och sinnlighetens öde
 
Nr 3/4 (dec 1977)
Kapitalförståelse och reformism
Stat, fackföreningsrörelse och reformism
Den svenska kapitalismens kris
Tältprojektet, reformism och kultursyn
 
Omslagsteckning: F. Engels 1840 Nr 5 (juli 1978) [påbörjad]
Miljöskydd och kapitalistisk produktion
Till kritiken av den vetenskapliga-tekniska revolutionen
Om teknologi-litteratur
Nr 6 (april 1979)
Socialisation
Karel Kosík
Demokrati och socialism
 
Nr 7 (dec 1979) [påbörjad]
Vetenskap & politik
Naturdialektik
Socialpolitik & socialism