Leo Trotskij

Marsrörelsen i Tyskland

Odaterade personliga anteckningar, förmodligen skrivna våren 1921


Originalets titel: The March Movement in Germany
Översättning: Göran Källqvist
Digitalisering/HTML: Martin FahlgrenCentrum för den revolutionära rörelsen i Tyskland utgjordes av gruvområdet Mansfeld i Westfalen. Gruvarbetarna i Westfalen påminner i många avseenden om våra arbetare i Uralbergen. De är mycket mer underutvecklade, de är fästa vid jorden, de har sina små hus och ett litet antal husdjur, och överhuvudtaget har hela deras regim karaktären av industriell feodalism. Arbetarna i Westfalen, och i synnerhet i Mansfeld, började förvandlas till den tyska arbetarklassens mest revolutionära del först efter revolutionen. Precis som i Uralbergen kan vi i detta område se terrorhandlingar som en reaktion från arbetarmassorna, som under lång tid har förtryckts materiellt och andligt av sina herrar. Efter att ha anslutit sig till socialdemokratin lämnade arbetarna i detta område dess led tillsammans med det Oberoende socialdemokratiska partiet, och när de Oberoendes vänster gick över till kommunisterna hamnade alla gruvarbetare i området i kommunistpartiets led. För när­varande hånskrattar [tidningen] Freiheit åt dessa arbetares okunskap och vidskepelse, deras ledare och så vidare, och inser inte att precis på samma sätt som arbetarklassens mest avancerade skikt sitter väldigt fast i sina gamla vanor och fjättras av partiets gamla byråkrati, så utgörs drivkraften, speciellt under revolutionens första skede och mycket möjligt ända fram till proletariatets över­tagande av statsmakten, av de arbetarskikt som under den föregående perioden varit mer under­utvecklade och till och med tyngts ner av kristna och monarkistiska fördomar. När de väl har skakat av sig de gamla reaktionära fördomarna är dom de första som väcks av revolutionen. De känner sig lika fria från partiets och fackföreningarnas som från deras byråkratiers diktatur, och hittar på så sätt motivationen till de mest positiva revolutionära aktioner hos sig själva. Dessutom är ungdomlig entusiasm naturlig för dem, och även om de inte har några erfarenheter av kamp kan de snabbt skaffa sig dessa kvalitéer. Så trots uppoffringarna kommer marshändelserna i slutändan tveklöst att ge en bister lärdom i revolutionär disciplin till arbetarna i Westfalen.