MIA: Svenska Arkivet: Leo Trotskij

Marxists' Internet Archive

 

Trotskij

Leo Trotskij

1879-1940

 

1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | Artikelsamlingar

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor.


1900-tal


1901:

Om optimism och pessimism

1903:

Den sibiriska delegationens rapport

1904:

Våra politiska uppgifter
Proletariatet och revolutionen

1905:

Fram till nionde januari

1906:

Resultat och framtidsutsikter

1907:

Så började revolutionen 1905 ("Den 9:e januari")

1909:

Kollapsen för terrorismen och dess parti
Året 1905 (Komplett i PDF-format)


1910-tal


1911:

Om terrorism

1914:

Kriget och Internationalen

1917:

Trotskij och februarirevolutionen – artikelsamling
Pacifismen som imperialismens tjänare
Vad är ett fredsprogram?
Kampen om statsmakten
Vad härnäst? Resultat och framtidsutsikter.
När skall det förbannade slaktandet sluta?

1918:

Den ryska arbetarerevolutionen – Från novemberrevolutionen till Brestfreden i PDF-format
Den ryska revolutionen – Från Oktoberrevolutionen till Brestfreden (i HTML-format)

1919:

Invitationsbrev till Kommunistiska internationalens 1:a kongress
Till hela världens arbetare


1920-tal


1920:

Lenin som nationell typ
Brev till en fransk syndikalist rörande det kommunistiska partiet
Om KAPD:s politik

1921:

Arbetarklassen och världsläget (den nya etappen)
Pariskommunens lärdomar
Första maj-manifest från Kommunistiska internationalens exekutivkommitté
Marsrörelsen i Tyskland
Den revolutionära marsrörelsen i Tyskland
Tal till Kommunistiska internationalens exekutivkommitté om den franska frågan
Rapport om den världsekonomiska krisen och Kominterns nya uppgifter
Tal om kamrat Radeks rapport om ”Kominterns taktik” vid den tredje kongressen
Teser till världsläget och Kommunistiska Internationalens uppgifter
Den revolutionära krigskonstens skola
Rapport om ”balansräkningen” över Kommunistiska internationalens tredje kongress

1922:

Mellan rött och vitt
Frågan om enhetsfronten
Om enhetsfronten
Lärdomar från 1:a maj
Rapport om oktoberrevolutionens femårsjubileum och Kominterns 4:e världskongress
Rapport om NEP och världsrevolutionens perspektiv
Teser om den ekonomiska situationen i Sovjetryssland ur den socialistiska revolutionens synpunkt
Fjärde världskongressens resolution om den franska frågan
Rapport om Fjärde världskongressen

1923:

Brev till en fransk syndikalist rörande det kommunistiska partiet)
Den kapitalistiska utvecklingskurvan
Än en gång om anarkosyndikalistiska fördomar
Vardagslivets problem
Alkohol, kyrka och film

1924:

Lenin är död
Den nya kursen
Utsikter och uppgifter i Orienten
Lenin
Första maj i väst och i öst
Revolutionens lärdomar (Oktobers lärdomar) (äldre översättning)
Oktoberrevolutionens lärdomar (ny översättning)
Våra meningsskiljaktigheter
Ett tal om den brittiska arbetarrörelsens problem

1925:

Brev till centralkommitténs plenarmöte
”Moskvas anda” och Kina
Till kapitalism eller socialism? (i PDF-format)
Den dialektiska materialismen och vetenskapen
Att bygga socialism innebär frigörelse för kvinnorna och beskydd åt mödrarna

1926:

Kultur och socialism
Europa och Amerika
Radio, vetenskap, teknik och samhälle
Problem med vår politik vad gäller Kina och Japan
Det kinesiska kommunistpartiet och Guomindang
Tal inför den 15:e partikonferensen
Teser om revolution och kontrarevolution
Tal vid EKKI:s 7:e (utvidgade) plenarmöte
Teorin om socialismen i ett land

1927:

Klassförhållandena i den kinesiska revolutionen
Den kinesiska revolutionen och kamrat Stalins teser
Den säkra vägen
Första talet i den kinesiska frågan
Andra talet i den kinesiska frågan
Hankou och Moskva
Är det inte dags att förstå?
Den förenade Vänsteroppositionens plattform
Tal till EKKI:s presidium
Rädslan för vår plattform
Trotskijs tal vid Joffes grav
De etthundratjugoens deklaration
Ett nytt skede

1928:

Appell från de deporterade
Tredje Internationalen efter Lenin
Balansräkning över och perspektiv för den kinesiska revolutionen (utdrag ur Tredje internationalen efter Lenin)
Den kinesiska frågan efter sjätte kongressen
Faran för bonapartism och oppositionens roll

1929:

Vart går sovjetrepubliken?
I exil i Turkiet 1929 – vad hände och hur?
Den politiska situationen i Kina och den bolsjevik-leninistiska oppositionens uppgifter
Grupperingar inom den kommunistiska oppositionen
Förord till La révolution défigurée
Så skapas revolutionärer
Kommunism och syndikalism
Syndikalismens principiella misstag
Om Adolf Joffe (ur Trotskijs självbiografi)
Vad händer i Kina?
Ett svar till kinesiska oppositionella
Den permanenta revolutionen


1930-tal


1930:

Mitt liv (HTML-format) och Mitt liv (PDF-format)
Kominterns ”tredje period” av misstag
Parollen om en nationalförsamling i Kina
De spanska kommunisternas uppgifter
Vad är centrism?
Stalin och den kinesiska revolutionen
Två brev till Kina
Internationella Vänsteroppositionens manifest om Kina
Vändningen i Kommunistiska internationalen och situationen i Tyskland
Ryska revolutionens historia
En reträtt i full oordning
Monatte korsar Rubicon

1931:

Misstagen som Kommunistiska förbundets högerfalang gör i fackföreningsfrågan
Revolutionen i Spanien och kommunisternas uppgifter
Den strypta revolutionen (om Kina)
Frågan om den fackliga rörelsens enhet
Problemen under Sovjetunionens utveckling
Thälmann och "Folkrevolutionen"
Den spanske kommunistens tio budord
Den spanska revolutionen och de faror som hotar den
Katalanska federationens plattform
Revolutionens karaktär (om Spanien)
Om den strypta revolutionen och dess strypare (om Kina)
Valresultaten och den taktik de antyder (om Spanien)
Den nationella frågan i Katalonien
Strejkernas roll i en revolution
Arbetarkontroll över produktionen
Vad är en revolutionär situation?
Tyskland, nyckeln till den internationella situationen
För en arbetarnas enhetsfront mot fascismen

1932:

Vad härnäst? Det tyska proletariatets ödesfrågor
Öppet brev till presidiet i Sovjetunionens centrala exekutivkommitté
Jag ser krig med Tyskland
Bort med tassarna från Rosa Luxemburg
Den enda vägen
De spanska ”Kornilovarna” och stalinisterna
Den sovjetiska ekonomin i fara
Till försvar för Oktober (”Köpenhamnstalet”)
Radiotal om ryska revolutionens 15 års-jubileum
Om Lenins "testamente"
Den Internationella Vänsteroppositionen, dess uppgifter och metoder
Om läget inom Vänsteroppositionen

1933:

Faran för termidor
Enhetsfront för försvar - brev till en socialdemokratisk arbetare
KPD eller nytt parti?
Det tyska proletariatets tragedi
KPDs kollaps och Oppositionens uppgifter
Det är nödvändigt att bygga kommunistpartier och en international på nytt
Det är omöjligt att stanna i samma ”International” som Stalin ... & Co
För nya kommunistpartier och en ny international
Fackföreningarna i Storbritannien
Sovjetunionens klasskaraktär
En liten grupps hävstång
Vad är nationalsocialismen?

1934:

Ultravänstertaktik i kampen mot fascisterna
Än en gång om centrismen
Det är Frankrikes tur! – För Fjärde Internationalen
Kriget och Fjärde Internationalen
Ett handlingsprogram för Frankrike
Bonapartism och fascism
Om Amerika skulle bli kommunistiskt
Den stalinistiska byråkratin och mordet på Kirov

1935:

Arbetarstaten, termidor och bonapartism
Återigen i till frågan om bonapartismen
Anmärkningar om de sydafrikanska teserna
Centrism, sekterism & den Fjärde internationalen
Hur besegrade Stalin oppositionen?
Vad är en masstidning?
Lärdomar av inträdet i SFIO

1936:

Fjärde Internationalens uppgifter i Spanien
Vart går Frankrike?
Den unge Lenin (PDF-format)
Det nya revolutionära uppsvinget och Fjärde internationalens uppgifter
De första lärdomarna av Spanien
Låt oss ta reda på fakta
Brev till Jean Rous
Trotskij om 1936 års Moskvarättegång i svensk (och norsk) press
Den förrådda revolutionen (Vad är och vart går Sovjetunionen?)
Bakom lyckta dörrar
I det "socialistiska" Norge
Skamligt!
På Atlanten!

1937:

I Mexiko
Jag vågar mitt liv
Intervju med Havas
Stalins förfalskarskola
Fallet Leo Trotskij (PDF-format) eller Fallet Leo Trotskij (HTML-format)
Slutanförande inför Dewey-kommissionen
Terrorismen och den stalinistiska regimen i Sovjetunionen
Upproret i Barcelona (preliminära kommentarer)
Början till slutet
Stalins brott (artikelsamling i PDF-format)
Deklaration med anledning av mordet på Andreu Nin
De spanska erfarenheterna är ett test av idéer och individer
Stalinism och bolsjevism
Svar på frågor om läget i Spanien
Ultravänsterister i allmänhet och obotliga ultravänsterister i synnerhet
Kommunistiska Manifestet nittio år
Det är dags att starta en världsomfattande offensiv mot stalinismen
Det behövs en pamflett om Kronstadt
Varken en arbetarstat eller borgerlig stat?
Lärdomar av Spanien – den sista varningen
Om demokratisk centralism och regimen

1938:

Ramaskri om Kronstadt
Revolution och krig i Kina
Deras moral och vår
Leo Sedov – son, vän, kämpe
Om Tredje Moskvarättegången 1938
Övergångsprogrammet: Kapitalismens dödskamp och IV Internationalens uppgifter
Övergångsprogrammet. Utvidgad utgåva med kompletterande texter och dokument
Den totalitära byråkratin och konsten
Mer om undertryckandet av Kronstadt
Vad är meningen med kampen mot ”trotskismen”?
En ny lärdom (Efter den imperialistiska ”freden” i München)
Leo Trotskij slår tillbaka mot N.Y. Daily News förtal

1939:

Den spanska tragedin
För Grynszpan: Mot fascistiska pogromgäng och stalinistiska skurkar
Än en gång om orsakerna till nederlaget i Spanien
Vart går PSOP? (Brevväxling mellan Leo Trotskij, Marceau Pivert och Daniel Guérin)
Än en gång om "marxismens kris"
Karl Marx' levande tankar (Marxism i vår tid)
Frågan om Ukraina
Moralister och inställsamma smickrare av marxismen
Ukrainas oberoende och sekteristiska virrpannor
Tre uppfattningar om den ryska revolutionen
Alliansen mellan Tyskland och Sovjetunionen
Sovjetunionen i krig
Om Lenins program
Den materialistiska dialektikens ABC


1940-tal


1940:

Trotskijs testamente
Fjärde internationalens manifest om det imperialistiska kriget
Stalin försöker döda mig
Fackföreningarna under det imperialistiska förfallets epok
Komintern och GPU
Klassen, partiet och ledarskapet
Bonapartism, fascism och krig


Artikelsamlingar


För ett fritt oberoende Sovjetukraina (1934-39)
Marxism och Terrorism (1909-39)
Om fackföreningarna (1920-40)
Om den judiska frågan (1930-40)
Om Kronstadtupproret (1921-40)
Om den kinesiska revolutionen (1926-40)
Vad är fascism och hur bekämpar man den? (1930-40)
Kampen mot nazismen i Tyskland (1930-40)
Om spanska revolutionen (1930-40)
Till marxismens försvar (1939-40)
Trotskij om Andra världskriget (1938-40)