MIA: Svenska Arkivet: Leo Trotskij

Marxists' Internet Archive

 

Trotskij

Leo Trotskij

1879-1940

 

1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | Artikelsamlingar

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor.


1900-tal


1901:

Om optimism och pessimism

1904:

Våra politiska uppgifter
Proletariatet och revolutionen

1906:

Resultat och framtidsutsikter

1907:

Så började revolutionen 1905 ("Den 9:e januari")

1909:

Kollapsen för terrorismen och dess parti


1910-tal


1911:

Om terrorism

1914:

Kriget och Internationalen

1917:

Trotskij och februarirevolutionen – artikelsamling
Pacifismen som imperialismens tjänare
Vad är ett fredsprogram?
Kampen om statsmakten
Vad härnäst? Resultat och framtidsutsikter.
När skall det förbannade slaktandet sluta?

1918:

Den ryska revolutionen – Från Oktoberrevolutionen till Brestfreden


1920-tal


1920:

Lenin som nationell typ
Brev till en fransk syndikalist rörande det kommunistiska partiet

1921:

Arbetarklassen och världsläget (den nya etappen)
Pariskommunens lärdomar
Första maj-manifest från Kommunistiska internationalens exekutivkommitté
Den revolutionära krigskonstens skola

1922:

Frågan om enhetsfronten
Om enhetsfronten
Lärdomar från 1:a maj

1923:

Brev till en fransk syndikalist rörande det kommunistiska partiet)
Den kapitalistiska utvecklingskurvan
Än en gång om anarkosyndikalistiska fördomar
Vardagslivets problem
Alkohol, kyrka och film

1924:

Lenin är död
Den nya kursen
Utsikter och uppgifter i Orienten
Första maj i väst och i öst
Revolutionens lärdomar (Oktobers lärdomar)
Ett tal om den brittiska arbetarrörelsens problem

1925:

Brev till centralkommitténs plenarmöte
”Moskvas anda” och Kina
Den dialektiska materialismen och vetenskapen
Att bygga socialism innebär frigörelse för kvinnorna och beskydd åt mödrarna

1926:

Kultur och socialism
Europa och Amerika
Radio, vetenskap, teknik och samhälle
Problem med vår politik vad gäller Kina och Japan
Det kinesiska kommunistpartiet och Guomindang

1927:

Klassförhållandena i den kinesiska revolutionen
Den kinesiska revolutionen och kamrat Stalins teser
Den säkra vägen
Första talet i den kinesiska frågan
Andra talet i den kinesiska frågan
Hankou och Moskva
Är det inte dags att förstå?
Den förenade Vänsteroppositionens plattform
Rädslan för vår plattform
Trotskijs tal vid Joffes grav

1928:

Tredje Internationalen efter Lenin
Balansräkning över och perspektiv för den kinesiska revolutionen (utdrag ur Tredje internationalen efter Lenin)
Den kinesiska frågan efter sjätte kongressen
Faran för bonapartism och oppositionens roll

1929:

Vart går sovjetrepubliken?
I exil i Turkiet 1929 – vad hände och hur?
Den politiska situationen i Kina och den bolsjevik-leninistiska oppositionens uppgifter
Grupperingar inom den kommunistiska oppositionen
Så skapas revolutionärer
Kommunism och syndikalism
Syndikalismens principiella misstag
Om Adolf Joffe (ur Trotskijs självbiografi)
Vad händer i Kina?
Ett svar till kinesiska oppositionella
Den permanenta revolutionen


1930-tal


1930:

Mitt liv
Kominterns ”tredje period” av misstag
Parollen om en nationalförsamling i Kina
De spanska kommunisternas uppgifter
Vad är centrism?
Stalin och den kinesiska revolutionen
Internationella Vänsteroppositionens manifest om Kina
Vändningen i Kommunistiska internationalen och situationen i Tyskland
Ryska revolutionens historia
En reträtt i full oordning
Monatte korsar Rubicon

1931:

Misstagen som Kommunistiska förbundets högerfalang gör i fackföreningsfrågan
Revolutionen i Spanien och kommunisternas uppgifter
Den strypta revolutionen (om Kina)
Frågan om den fackliga rörelsens enhet
Problemen under Sovjetunionens utveckling
Thälmann och "Folkrevolutionen"
Den spanske kommunistens tio budord
Den spanska revolutionen och de faror som hotar den
Katalanska federationens plattform
Revolutionens karaktär (om Spanien)
Om den strypta revolutionen och dess strypare (om Kina)
Valresultaten och den taktik de antyder (om Spanien)
Den nationella frågan i Katalonien
Strejkernas roll i en revolution
Arbetarkontroll över produktionen
Vad är en revolutionär situation?
Tyskland, nyckeln till den internationella situationen

1932:

Vad härnäst? Det tyska proletariatets ödesfrågor
Öppet brev till presidiet i Sovjetunionens centrala exekutivkommitté
Bort med tassarna från Rosa Luxemburg
Den enda vägen
De spanska ”Kornilovarna” och stalinisterna
Den sovjetiska ekonomin i fara
Till försvar för Oktober (”Köpenhamnstalet”)
Radiotal om ryska revolutionens 15 års-jubileum
Om Lenins "testamente"
Den Internationella Vänsteroppositionen, dess uppgifter och metoder
Grundläggande principer för Vänsteroppositionen (utdrag)

1933:

Faran för termidor
Enhetsfront för försvar - brev till en socialdemokratisk arbetare
KPD eller nytt parti?
Det tyska proletariatets tragedi
KPDs kollaps och Oppositionens uppgifter
Det är nödvändigt att bygga kommunistpartier och en international på nytt
För nya kommunistpartier och en ny international
Fackföreningarna i Storbritannien
Sovjetunionens klasskaraktär
En liten grupps hävstång
Vad är nationalsocialismen?

1934:

Ultravänstertaktik i kampen mot fascisterna
Än en gång om centrismen
Det är Frankrikes tur! – För Fjärde Internationalen
Kriget och Fjärde Internationalen
Ett handlingsprogram för Frankrike
Bonapartism och fascism
Om Amerika skulle bli kommunistiskt

1935:

Arbetarstaten, termidor och bonapartism
Återigen i till frågan om bonapartismen
Anmärkningar om de sydafrikanska teserna
Centrism, sekterism & den Fjärde internationalen
Hur besegrade Stalin oppositionen?
Vad är en masstidning?
Lärdomar av inträdet i SFIO

1936:

Fjärde Internationalens uppgifter i Spanien
Vart går Frankrike?
Det nya revolutionära uppsvinget och Fjärde internationalens uppgifter
De första lärdomarna av Spanien
Brev till Jean Rous
Den förrådda revolutionen (Vad är och vart går Sovjetunionen?)
Bakom lyckta dörrar
I det "socialistiska" Norge

1937:

Jag vågar mitt liv
Intervju med Havas
Stalins förfalskarskola
Fallet Leo Trotskij (i PDF-format)
Fallet Leo Trotskij
Slutanförande inför Dewey-kommissionen
Terrorismen och den stalinistiska regimen i Sovjetunionen
Upproret i Barcelona (preliminära kommentarer)
Deklaration med anledning av mordet på Andreu Nin
De spanska erfarenheterna är ett test av idéer och individer
Stalinism och bolsjevism
Svar på frågor om läget i Spanien
Ultravänsterister i allmänhet och obotliga ultravänsterister i synnerhet
Kommunistiska Manifestet nittio år
Det är dags att starta en världsomfattande offensiv mot stalinismen
Det behövs en pamflett om Kronstadt
Varken en arbetarstat eller borgerlig stat?
Lärdomar av Spanien – den sista varningen
Om demokratisk centralism och regimen

1938:

Ramaskri om Kronstadt
Revolution och krig i Kina
Deras moral och vår
Kapitalismens dödskamp och IV Internationalens uppgifter (Övergångsprogrammet)
Den totalitära byråkratin och konsten
Mer om undertryckandet av Kronstadt
En ny lärdom (Efter den imperialistiska ”freden” i München)

1939:

Den spanska tragedin
För Grynszpan: Mot fascistiska pogromgäng och stalinistiska skurkar
Än en gång om orsakerna till nederlaget i Spanien
Vart går PSOP? (Brevväxling mellan Leo Trotskij, Marceau Pivert och Daniel Guérin)
Än en gång om "marxismens kris"
Karl Marx' levande tankar (Marxism i vår tid)
Moralister och inställsamma smickrare av marxismen
Ukrainas oberoende och sekteristiska virrpannor
Tre uppfattningar om den ryska revolutionen
Sovjetunionen i krig
Den materialistiska dialektikens ABC


1940-tal


1940:

Trotskijs testamente
Fjärde internationalens manifest om det imperialistiska kriget
Fackföreningarna under det imperialistiska förfallets epok
Klassen, partiet och ledarskapet


Artikelsamlingar


För ett fritt oberoende Sovjetukraina (1934-39)
Marxism och Terrorism (1909-39)
Om fackföreningarna (1920-40)
Om den judiska frågan (1930-40)
Om Kronstadtupproret (1921-40)
Om den kinesiska revolutionen (1926-40)
Om spanska revolutionen (1930-40)
Till marxismens försvar (1939-40)
Vad är fascism och hur bekämpar man den? (1930-40)