Leo Trotskij

Resultat och framtidsutsikter


Skriven: 1906
Först publicerad: 1906, första engelska översättningen 1921
Källa:
Översatt: Kenth-Åke Andersson (från engelska 1972). Publiceras med tillstånd av Bokförlaget Röda Rummet.
Annan Internetversion: Finns i pdf-format på www.marxistarkiv.sedirektlänk
Inskrivning/HTML-kodning: – /MCFörord till 1919 års nyutgåva
Inledning
1. Säregenheter i den ryska utvecklingen
2. Städerna och kapitalet
3. 1789 – 1848 – 1905
4. Revolutionen och proletariatet
5. Proletariatet vid makten och bönderna
6. Den proletära regimen
7. Socialismens förutsättningar
8. En arbetarregering i Ryssland och socialismen
9. Europa och revolutionen
Appendix: Kampen för makt