Leo Trotskij

Den ryska revolutionen
Från Oktoberrevolutionen till Brestfreden


Skriven: februari 1918
Först publicerad: -
Källa: Den ryska arbetarrevolutionen – Från novemberrevolutionen till Brestfreden, utgiven av Frams bokförlag, 1918
Översatt: Allan Wallenius
Annan Internetversion: Finns i pdf-format på www.marxistarkiv.sedirektlänk
Inskrivning/HTML-kodning: – /MCFörord
1. Den småborgerliga intelligensen och revolutionen
2. Krig eller fred?
3. Hetsen mot bolsjevikerna
4. Adertone juni-offensiven
5. Julidagarna
6. Efter julidagarna
7. Korniloff
8. Konflikter inom sovjet
9. Den demokratiska konferensen
10. Svårigheterna tornar sig
11. Den oundvikliga kampen om regeringsmakten
12. Striden om sovjetkongressen
13. Konflikten kring Petrograds garnison
14. Demokratins sovjet och "förparlamentet"
15. Socialrevolutionärerna och mensjevikerna
16. Utträdet ur förparlamentet – röster från fronten
17. Revolutionens militärkommissarier
18. Floden stiger
19. "Sovjetdagen" i Petrograd
20. De vankelmodiga vinnes
21. Resningen börjar
22. Avgörandet
23. Folkkommissariernas råd
24. Den nya regimens första dagar
25. Fänriksupploppet den 29 oktober
26. Kerenskij mot Petrograd
27. Kerenskijäventyret ramlar
28. Inre slitningar
29. Konstituanten
30. Demokratins principer och proletariatets diktatur
31. Brest-Litovsk
32. Inför våldet
33. Det andra kriget – fredsfördraget undertecknas
Slutord