Leo Trotskij

Från Oktoberrevolutionen till Brestfreden


Innehållsförteckning


Striden om sovjetkongressen

Regeringsmakten åt sovjets! – så ljöd vårt partis fordran. Under den föregående perioden betydde detta, översatt till partispråk: makten åt socialrevolutionärerna och mensjevikerna utan koalition med den liberala bourgeoisien. Men nu i oktober 1917, betydde denna paroll maktens överflyttning till det revolutionära proletariatet, i spetsen för vilket vid denna tid bolsjevikerna stod. Det gällde alltså arbetarklassens diktatur, arbetarklassen, som bakom sig förde den många miljoner starka massan av de fattigaste bönderna, eller rättare, var i stånd att leda denna. Detta var oktoberrevolutionens historiska innebörd.
Allt ledde partiet in på denna väg. Sedan revolutionens första dagar predikade vi det nödvändiga och oundvikliga i att regeringsmakten övertogs av sovjets. Efter en svår inre kamp hade de flesta sovjets gjort denna fordran till sin egen och ställt sig på vår ståndpunkt. Vi träffade förberedelser för den andra allryska sovjetkongressen, vid vilken vi väntade att vårt parti skulle vinna fullkomlig seger. Centralexekutivkommittén under Dans ledning (den försiktige Tjeidse hade i rätt tid rest ner till Kaukasien) motarbetade på allt sätt sovjet­kongressens sammankallande. Slutligen kröntes våra försök, med, stöd av den demokratiska konferensens sovjetfraktion, med framgång, så att tidpunkten för kongressens inkallande kunde fastställas till den 25. oktober (7. november). Detta datum fick den största betydelse i Rysslands historia. Tidigare hade vi inkallat till Petrograd den nordliga landsdelens sovjetkongress, omfattande jämväl östersjöflottan och staden Moskwa. På denna kongress hade vi en fast majoritet; vi försäkrade oss om en viss betäckning åt höger i form av vänstersocialrevolutionärernas grupp, och därmed lade vi organisatoriskt den första grundstenen till oktoberupproret.


Innehållsförteckning