Leo Trotskij

Om Kronstadt

(1921-40)


Originalets titel: Kronstadt
Översättning: Se resp. artikel
HTML: Martin Fahlgren
Annan version: Texterna finns i pdf-format på www.marxistarkiv.se – direktlänk: Trotskij och Lenin om Kronstadt 1921.1937: Wendelin Thomas' frågor
1937: Det behövs en pamflett om Kronstadt
1938: Ramaskri om Kronstadt
1938: Mer om undertryckandet av Kronstadt
1940: En tragisk nödvändighet