Leo Trotskij

Om Kina


Innehåll


”Moskvas anda” och Kina. Till minnet av de mördade arbetarna och studenterna i Shanghai (juni 1925)
Problem med vår politik vad gäller Kina och Japan (mars 1926)
Det kinesiska kommunistpartiet och Guomindang (september 1926)
Klassförhållandena i den kinesiska revolutionen (april 1927)
Den kinesiska revolutionen och kamrat Stalins teser (maj 1927)
Den säkra vägen (maj 1927)
Första talet i den kinesiska frågan (maj 1927)
Andra talet i den kinesiska frågan (maj 1927)
Hankou och Moskva (28 maj 1927)
Är det inte dags att förstå? (28 maj 1927)
Balansräkning över och perspektiv för den kinesiska revolutionen (juni 1928) [Utdrag ur Tredje internationalen efter Lenin]
Den kinesiska frågan efter sjätte kongressen (oktober 1928)
Den politiska situationen i Kina och den bolsjevik-leninistiska oppositionens uppgifter (juni 1929)
Vad händer i Kina? (9 november 1929)
Ett svar till kinesiska oppositionella (22 december 1929)
Parollen om en nationalförsamling i Kina (2 april 1930)
Stalin och den kinesiska revolutionen (augusti 1930)
Internationella Vänsteroppositionens manifest om Kina (september 1930)
En reträtt i full oordning (november 1930)
Brev till Max Shachtman (december 1930)
Den strypta revolutionen (februari 1931)
Om den strypta revolutionen och dess strypare (juni 1931)
Revolution och krig i Kina (januari 1938)
Den stora kinesiska läxan (maj 1940) [Utdrag ur Fjärde internationalens manifest om det imperialistiska kriget och den proletära världsrevolutionen]

Bilagor

Nassonov m fl: Brevet från Shanghai (17 mars 1927)
Vojislav Vujović (Voja): Tal vid EKKI:s åttonde plenarmöte (maj 1927)

Se även: Chen Duxiu: Appell till alla kamrater i det kinesiska kommunistpartiet och: Grigorij Zinovjev: Teser om den kinesiska revolutionen