Leo Trotskij

Det är dags att förstå, dags att ompröva och dags att göra en förändring

27 maj 1927


Originalets titel: It Is Time to Understand, Time to Reconsider and Time to Make a Change
Översättning: Martin Fahlgren
Redigering/HTML: Martin FahlgrenVarje dag och, kan man säga, varje timme kommer nyheter från Kina som visar det fullständigt felaktiga i den av plenum antagna linjen och lika fullständigt riktigheten av våra förutsägelser och förslag. Denna information döljs från pressen. Efter att den nationella bourgeoisien utnyttjat Guomindang och vår politik i Guomindang och krossat arbetarna, utfärdade det s k vänster-Guomindang – som kommunistpartiet nu underordnade sig – en appell som förkunnade att ”bönder, arbetare, företagsägare och köpmän – alla är de allierade i den nationella revolutionen .... Guomindang ställer sig uppgiften att befria inte bara arbetarna och bönderna från förtrycket, utan även industrialister och köpmän.” (Se TASS-rapporten – som hemlighållits för pressen – daterad den 25 maj från Hankou: Bulletin ej för publicering, no.117).

Det är just därför som vänster-Guomindang kräver att arbetarna ska iaktta ”revolutionär disciplin” – för industrialisternas och köpmännens skull. Vänster-Guomindang förbjuder fackföreningarna att arrestera en kontrarevolutionär, precis som det förbjuder bönder att lägga beslag på godsägarnas jord. Genom att föra oss bakom ljuset, hjälper det kinesiska kommunistpartiet Guomindang i dessa ansträngningar. Steg för steg raserar händelseutvecklingen en politik som bygger på illusioner, kompromisser, åsidosättande av klasskampen, och fyrklassblocket, som uppfanns av Martynov och godkändes av Dan. Denna politik är felaktig, och den är förödande. I ljuset av nya fakta och de senaste rapporterna, skulle plenumet göra klokt i att begrava Bucharins resolution, och ersätta den med en resolution på några få rader:

För det första bör inte bönder och arbetare sätta någon tillit till vänster-Guomindangs ledare, utan de bör i stället bygga sina sovjeter tillsammans med soldaterna. För det andra bör sovjeterna beväpna arbetarna och de avancerade bönderna. För det tredje måste kommunistpartiet säkerställa sitt fullständiga oberoende, skapa en dagspress och ta ledningen för att skapa sovjeter. För det fjärde måste jorden omedelbart tas ifrån godsägarna. För det femte måste den reaktionära byråkratin genast avlägsnas. För det sjätte måste man summariskt ta itu med svekfulla generaler och andra kontrarevolutionärer. Och slutligen måste den allmänna kursen inrikta sig mot upprättandet av en revolutionär diktatur genom arbetar- och bondedeputerades sovjeter.