Leo Trotskij

Om fackföreningarna

(1920-40)


Originalets titel: On the Trade Unions
Översättning: Se resp. artikel
HTML: Martin Fahlgren
Annan version: Finns i pdf-format på www.marxistarkiv.se – direktlänk: Leo Trotskij om fackföreningarna.1920: Brev till en fransk syndikalist rörande det kommunistiska partiet
1923: En nödvändig diskussion med våra syndikalistiska kamrater
1923: Än en gång om anarkosyndikalistiska fördomar
1929: Kommunism och syndikalism
1929: Syndikalismens principiella misstag
1930: Monatte korsar Rubicon
1931: Misstagen som Kommunistiska förbundets högerfalang gör i fackföreningsfrågan
1931: Frågan om den fackliga rörelsens enhet
1933: Fackföreningarna i Storbritannien
1936-8: Brev om den holländska situationen
1938: Fackföreningar och fabrikskommittéer
1938: Diskussion med en CIO-organisatör
1940: Fackföreningarna under det imperialistiska förfallets epok