Leo Trotskij

Till marxismens försvar


Originalets titel: In Defense of Marxism
Översättning: Jan-Christer Hamberg och Bengt E R Johansson
HTML: Martin Fahlgren
Annan version: Finns i pdf-format på www.marxistarkiv.se – direktlänk: Till marxismens försvar.

Publicerat med tillstånd av Bokförlaget Röda RummetInnehåll

Ett brev till James P. Cannon (12 september 1939)
Sovjetunionen i krig (25 september 1939)
Ett brev till Sherman Stanley (8 oktober 1939)
Igen och återigen om Sovjetunionens natur (18 oktober 1939)
Den allmänna omröstningen och demokratisk centralism (21 oktober 1939)
Ett brev till Sherman Stanley (22 oktober 1939)
Ett brev till James P. Cannon (28 oktober 1939)
Ett brev till Max Shachtman (6 november 1939)
Ett brev till James P. Cannon (15 december 1939)
En småborgerlig opposition inom Socialist Workers Party (15 december 1939)
Ett brev till John G. Wright (19 december 1939)
Ett brev till Max Shachtman (20 december 1939)
Fyra brev till Nationalkommitténs majoritet (december 1939 - januari 1940)
Ett brev till Joseph Hansen (5 januari 1940)
Ett öppet brev till Kamrat Burnham (7 januari 1940)
Ett brev till James P. Cannon (9 januari 1940)
Ett brev till Farrel Dobbs (10 januari 1940)
Ett brev till John G. Wright (13 januari 1940)
Ett brev till James P. Cannon (16 januari 1940)
Ett brev till William F. Warde (16 januari 1940)
Ett brev till Joseph Hansen (18 januari 1940)
Från rispa – till fara för kallbrand (24 januari 1940)
Ett brev till Martin Abern (29 januari 1940)
Två brev till Albert Goldman (10, 19 februari 1940)
Tillbaka till partiet! (21 februari 1940)
”Vetenskap och stil” (23 februari 1940)
Ett brev till James P. Cannon (27 februari 1940)
Ett brev till Joseph Hansen (29 februari 1940)
Tre brev till Farrel Dobbs (mars-april 1940)
Småborgerliga moralister och det proletära partiet (23 april 1940)
Bokslut om de finska händelserna (25 april 1940)
Ett brev till James P. Cannon (28 maj 1940)
Ett brev till Albert Goldman (5 juni 1940)
Om ”arbetarpartiet” (7 augusti 1940)
Ett brev till Albert Goldman (9 augusti 1940)
Ett brev till Chris Andrews (17 augusti 1940)
Bilaga 1: James Burnham: Vetenskap och stil (18 januari 1940)
Bilaga 2: James Burnhams avskedsbrev till the Workers Party (21 maj 1940)