Leo Trotskij

Ett brev till John G. Wright

13 januari 1940


Originalets titel: A Letter to John G. Wright
Översättning: (se huvudmeny)
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".13 januari 1940

Käre kamrat Wright,

Jag är fullständigt överens med dig i din värdering av kamrat Shachtmans pamflett.[43] Det är den svage Shachtman multiplicerad med fraktionell hänförelse. Han saknar en liten sak som kallas den proletära ståndpunkten. Han lever i den litterära skuggvärldens rike: när han står med ansiktet vänt mot proletariatet och marxismen är hans skugga till sin fördel eftersom den mer eller mindre svarar mot verkligheten; nu vänder han ryggen åt partiets proletära majoritet och mot marxismen och som resultat blir vartenda ord han skriver en fantastisk vantolkning av fakta och idéer. Jag tvingas nu återigen slösa bort ett par dagar för att underkasta hans helt besynnerliga dokument en mer omsorgsfull analys. Jag hoppas kunna visa partimedlemmarna, inräknat minoritetens majoritet, att Shachtmans dokument i varje rad är en patetisk brytning med marxism och bolsjevism.

Broderliga hälsningar L. TROTSKIJ


Noter:

[43] Pamfletten ifråga är Krisen i det amerikanska partiet – ett öppet brev till kamrat Leo Trotskij, publicerad i Vol. II, nr. 7 av Internal Bulletin, daterad 1 januari, 1940.