Leo Trotskij

Ett brev till James P. Cannon

15 december 1939


Originalets titel: A Letter to James P. Cannon
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".


Käre kamrat Cannon,

Oppositionens ledare har till dags dato inte accepterat kampen på ett principiellt plan och kommer otvivelaktigt att försöka undvika den även i framtiden. Det är följaktligen inte svårt att gissa vad oppositionens ledare kommer att säga med avseende på den bifogade artikeln. ”Det finns många riktiga elementära sanningar i artikeln”, kommer de att säga; ”vi förnekar dem på inget vis, men artikeln förmår inte besvara de brännande ‘konkreta’ frågorna. Trotskij befinner sig alltför långt ifrån partiet för att kunna göra en riktig bedömning. Inte alla små­borgerliga element är med oppositionen, inte alla arbetare med majoriteten.” Några av dem kommer med säkerhet att tillägga att artikeln ”pådyvlar” dem idéer de aldrig hyst, etc.

Som svar på ”konkreta” frågor vill oppositionens män ha recept från en kokbok för de impe­rialistiska krigens epok. Jag har inte för avsikt att skriva en sådan kokbok. Men utifrån vårt principiella sätt att närma oss de grundläggande frågorna, borde vi alltid kunna komma till en riktig lösning för varje konkret problem, hur komplicerat det än må vara. Det var just i den finländska frågan som oppositionen demonstrerade sin oförmåga att besvara konkreta frågor.

Det finns aldrig några fraktioner som är kemiskt rena till sin sammansättning. Småborgerliga element finns ovillkorligen i varje arbetarparti och – fraktion. Frågan är bara vem som anger tonen. Hos oppositionen anges tonen av småborgerliga element.

Den ofrånkomliga anklagelsen att artikeln pådyvlar oppositionen idéer den aldrig hyst förklaras av den formlöshet och motstridighet som präglar oppositionens idéer, vilka inte tål att utsättas en kritisk analys. Artikeln ”pådyvlar” inte oppositionens ledare någonting, den utvecklar bara deras idéer till dessas slut. Naturligtvis kan jag bara se kampens utveckling från åskådarplats. Men kampens allmänna drag iakttas ofta bättre därifrån.

Jag trycker dina händer med värme. L. TROTSKIJ

Coyoacán. D. F.